programs

Studijski programi

Obrazovni proces čini osnovnu delatnost Škole, kroz koju nastavnici i saradnici Škole profesionalnim i partnerskim odnosom prema studentima podstiču studente na kritičko mišljenje, na samostalno rešavanje problema, kao i na povezivanje stečenih znanja sa praksom. Na studijskim programima, koje Škola sprovodi koriste se savremena tehnička sredstva i interaktivne metode koje omogućavaju efikasnost nastave i učenja.

Svaki studijski program Škole zadovoljava najviše standarde kvaliteta, o čemu svedoče akreditacioni sertifikati. Pored obezbedjenja kvaliteta, studijski programi su takođe u potpunosti u skladu sa zahtevima Bolonjskog proces. To jest, studenti stiču 180 ESPB bodova zavšavanjem osnovnih strukovnih studija, što im omogućava dalje školovanje i zapošljavanje u struci. U Školi je takođe omogućeno studentima prenošenje ESPB bodova između studijskih programa.

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Subotici je specifična po tome, da svoju nastavu izvodi na dva jezika, odnosno u okviru svojih prava i dužnosti, podstiče i pomaže očuvanje i razvijanje višejezičnosti. Prednost dvojezičnih obrazovnih institucija je da pomažu međusobno uvažavanje i upoznavanje različitih jezika i kultura kao i da doprinesu uspostavljanju stalne komunikacije i socijalnih veza među pripadnicima manjinskih i većinske za­jednica. Naša Škola je jedina na prostoru Vojvodine koja organizuje tehniče i tehnološke studije na mađarskom nastavnom jeziku.

Studije:

Osnovne strukovne studije

Master strukovne studije