Elektrotehnika     - OBAVEZNI PREDMETI      - IZBORNI PREDMETI


PRVA GODINA

Broj obaveznih ECTS 60
Minimalno potreban broj izbornih ECTS 0
SemestarNaziv PredmetaBroj kredita (ECTS)Broj časova predavanjaBroj časova aud vežbiBroj časova lab vežbiSadržaj predmetaAktivnosti po nedeljama
1DISKRETNA MATEMATIKA530300
1ELEKTROTEHNIKA 1630300
1FIZIKA 16301515
1MENADŽMENT43000
1OSNOVI RAČUNARSTVA6301515
2DIGITALNA TEHNIKA530150
2ELEKTROTEHNIKA 2730300
2FIZIKA 26301515
2MATEMATIČKA ANALIZA630300
2OSNOVI EKONOMIJE630300
2RAČUNARSKA LABORATORIJA301530

DRUGA GODINA

Broj obaveznih ECTS 35
Minimalno potreban broj izbornih ECTS 25
SemestarNaziv PredmetaBroj kredita (ECTS)Broj časova predavanjaBroj časova aud vežbiBroj časova lab vežbiSadržaj predmetaAktivnosti po nedeljama
3MERENJA ELEKTRO530150
3ANALOGNA ELEKTRONIKA530150
3ARHITEKTURA RAČUNARA630030
3MARKETING33000
3NUMERIČKA MATEMATIKA5301515
3INTERNET TEHNOLOGIJE630030
3SIGNALI I SISTEMI530150
4DIGITALNA ELEKTRONIKA530150
4DIGITALNA OBRADA SIGNALA6301530
4ASEMBLERI315015
4ELEKTRIČNE MAŠINE 15301515
4ENGLESKI JEZIK 1530300
4OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE7301530
4RAČUNARSKE MREŽE530030
4TEHNIČKI KOMUNIKACIONI ENGLESKI JEZIK630300
4UPRAVLJAČKA TEHNIKA530150

TREĆA GODINA

Broj obaveznih ECTS 50
Minimalno potreban broj izbornih ECTS 10
SemestarNaziv PredmetaBroj kredita (ECTS)Broj časova predavanjaBroj časova aud vežbiBroj časova lab vežbiSadržaj predmetaAktivnosti po nedeljama
5FPGA PROGRAMIRANJE545015
5ENERGETSKA ELEKTRONIKA530300
5OBRADA ZVUKA I SLIKE6301530
5ROBOTIKA530030
5TELEKOMUNIKACIONI SISTEMI430300
5INŽENJERSKA MATEMATIKA46000
5ODRŽAVANJE UREĐAJA I OPREME36000
5E-MOBIL APLIKACIJE415030
5ELEKTRIČNE MAŠINE 25301515
5ORGANIZACIJA PREDUZEĆA630300
5VEŠTAČKA INTELIGENCIJA545030
6ELEKTROTEHNIČKI PROJEKAT30300
6PROJEKTOVANJE UGNJEŽDENIH UREĐAJA760600
6STRUČNA PRAKSA30045
6ZAVRŠNI RAD1200180
6ENGLESKI JEZIK 2530300
6MIKROKONTROLERI330030