Zakazani termini

Zakazani kolokvijumi
Datum - danNastavnikPredmetGrupa(e)Termin(i)ProstorijaNapomena
06.12.2023. - Sreda Karmelka Barić Nemački jezik 32301, 32302, 32401, 32402, 32501, 32502, 32701, 32702 1, 2, 3, 4 A1 -
07.12.2023. - Četvrtak Sanja Maravić Čisar Objektno orijentisano programiranje 22401 1, 2 301 OOP popravni kolokvijum
07.12.2023. - Četvrtak Zlatko Čović Napredno veb programiranje 32601, 32602 10, 11 A0 I kolokvijum
12.12.2023. - Utorak Anita Sabo Elektrotehnika 1 12401, 22501 4, 5 204 III kolokvijum
12.12.2023. - Utorak Anita Sabo Elektrotehnika 1 12402, 22502 1, 2 204 -
12.12.2023. - Utorak Verica Bulović Marketing i PR 12601, 22701 7 A0 Popravni kolokvijum I
13.12.2023. - Sreda Zlatko Čović Napredno veb programiranje 32601 1, 2, 3, 4 10 kolokvijum na računaru
13.12.2023. - Sreda Zlatko Čović Napredno veb programiranje 32602 5, 6, 7, 8 10 -
18.12.2023. - Ponedeljak Zlatko Čović Integrisani veb sistemi 32601 8, 9, 10, 11 301 kolokvijum na računaru
18.12.2023. - Ponedeljak Zlatko Čović Integrisani veb sistemi 32602 5, 6, 7 10 -
19.12.2023. - Utorak Helena Manojlović Internet tehnologije 22601, 22701 3, 4 301 Kolokvijum na računaru
19.12.2023. - Utorak Helena Manojlović Internet tehnologije 22602, 22702 5, 6 301 Kolokvijum na računaru
19.12.2023. - Utorak Helena Manojlović Internet tehnologije 22601 7, 8 301 Kolokvijum na računaru
19.12.2023. - Utorak Helena Manojlović Internet tehnologije 22601, 22602, 22701, 22702 11, 12 301 Kolokvijum na računaru
20.12.2023. - Sreda Zlatko Čović Internet tehnologije 22601, 22701 12, 13 A0 PHP kolokvijum
20.12.2023. - Sreda Zlatko Čović Internet tehnologije 22602, 22702 12, 13 A1 -
26.12.2023. - Utorak Helena Manojlović Internet tehnologije 22601, 22701 3, 4 301 Popravni kolokvijum na računaru
26.12.2023. - Utorak Helena Manojlović Internet tehnologije 22602, 22702 5, 6 301 Popravni kolokvijum na računaru
26.12.2023. - Utorak Helena Manojlović Internet tehnologije 22601 7, 8 301 Popravni kolokvijum na računaru
26.12.2023. - Utorak Helena Manojlović Internet tehnologije 22601, 22602, 22701, 22702 11, 12 301 Popravni kolokvijum na računaru
27.12.2023. - Sreda Zlatko Čović Internet tehnologije 22601, 22602, 22701, 22702 12, 13 A0 I popravni kolokvijum
09.01.2024. - Utorak Helena Manojlović Internet tehnologije 22601, 22701 3, 4 301 II Popravni kolokvijum na računaru
09.01.2024. - Utorak Helena Manojlović Internet tehnologije 22602, 22702 5, 6 301 II Popravni kolokvijum na računaru
09.01.2024. - Utorak Helena Manojlović Internet tehnologije 22601 7, 8 301 II Popravni kolokvijum na računaru
10.01.2024. - Sreda Zlatko Čović Internet tehnologije 22601, 22602, 22701, 22702 12, 13 A0 II popravni kolokvijum
11.01.2024. - Četvrtak Tibor Sakal Arhitektura računara 22601 3, 4 A0 Popravni kolokvijumi
11.01.2024. - Četvrtak Tibor Sakal Arhitektura računara 22602 5, 6 A0 -

Zakazane nadoknade časova
Datum - danNastavnikPredmetGrupa(e)Termin(i)ProstorijaNapomena
15.12.2023. - Petak Zlatko Čović Napredno veb programiranje 32601 7, 8, 9, 10 10 -
15.12.2023. - Petak Zlatko Čović Napredno veb programiranje 32602 1, 2, 3, 4 10 -
22.12.2023. - Petak Zlatko Čović Napredno veb programiranje 32601 7, 8 10 -
22.12.2023. - Petak Zlatko Čović Napredno veb programiranje 32602 3, 4 10 -
22.12.2023. - Petak Zlatko Čović Integrisani veb sistemi 32602 1, 2 10 -
09.01.2024. - Utorak Silvester Pletl Administriranje računarskih mreža 32602 3, 4 10 -
09.01.2024. - Utorak Silvester Pletl Administriranje računarskih mreža 32601 1, 2 10 -

Rezervacije
Datum - danNastavnikPredmetGrupa(e)Termin(i)ProstorijaNapomena
05.12.2023. - Utorak Ognjen Grozdanović Inženjerska fizika 1 12301, 12401, 12501, 12601, 12701 9, 10 A0 Dodatni casovi iz inzenjerske fizike 1
07.12.2023. - Četvrtak Sanja Maravić Čisar Objektno orijentisano programiranje 22601 1 A0 OOP popravni kolokvijum