Zakazani termini

Zakazani kolokvijumi
Datum - danNastavnikPredmetGrupa(e)Termin(i)ProstorijaNapomena
19.05.2022. - Četvrtak Janoš Minich Elektrotehnika 2 12401 8, 9 A2 II kolokvijum
20.05.2022. - Petak Filip Bažo Inženjerska fizika 2 22702 11 A0 -
23.05.2022. - Ponedeljak Helena Manojlović Veb programiranje 22602 1, 2, 3, 4 101 -
24.05.2022. - Utorak Zlatko Čović Veb programiranje 22601, 22602 12, 13 A0 I popravni kolokvijum (oba teorijska kolokvijuma)
24.05.2022. - Utorak Helena Manojlović Veb programiranje 22601 1, 2, 3, 4 301 Kolokvijum na računaru
26.05.2022. - Četvrtak Janoš Minich Obrada signala 22401, 22402 12, 13 A2 III kolokvijum
30.05.2022. - Ponedeljak Helena Manojlović Veb programiranje 22602 1, 2, 3, 4 101 -
31.05.2022. - Utorak Zlatko Čović Veb programiranje 22601, 22602 12, 13 A0 II popravni kolokvijum (oba teorijska kolokvijuma)
31.05.2022. - Utorak Helena Manojlović Veb programiranje 22601 1, 2, 3, 4 301 Popravni kolokvijum na računaru
01.06.2022. - Sreda Helena Manojlović Operativni sistemi 12601 10, 11, 12, 13 301 -
01.06.2022. - Sreda Helena Manojlović Operativni sistemi 12602 7, 8, 9 301 -

Zakazane nadoknade časova
Datum - danNastavnikPredmetGrupa(e)Termin(i)ProstorijaNapomena
19.05.2022. - Četvrtak Helena Manojlović Veb programiranje 22601 1, 2 101 Nadoknada za 24.05.
19.05.2022. - Četvrtak Helena Manojlović Veb programiranje 22602 3, 4 101 -
19.05.2022. - Četvrtak Piroška Stanić Molcer Računarske mreže 22601 5, 6, 7 A0 -
19.05.2022. - Četvrtak Piroška Stanić Molcer Računarske mreže 22601 8, 9 303 -
26.05.2022. - Četvrtak Piroška Stanić Molcer Računarske mreže 22601 5, 6, 7 A0 -
26.05.2022. - Četvrtak Piroška Stanić Molcer Računarske mreže 22601 8, 9 303 -
02.06.2022. - Četvrtak Helena Manojlović Veb programiranje 22601 1, 2 101 Nadoknada za 31.05.
02.06.2022. - Četvrtak Helena Manojlović Veb programiranje 22602 3, 4 101 -
02.06.2022. - Četvrtak Piroška Stanić Molcer Računarske mreže 22601 5, 6, 7 A0 -
02.06.2022. - Četvrtak Piroška Stanić Molcer Računarske mreže 22601 8, 9 303 -

Rezervacije
Datum - danNastavnikPredmetGrupa(e)Termin(i)ProstorijaNapomena
19.05.2022. - Četvrtak Helena Manojlović Veb programiranje Bez grupe 1, 2, 3, 4 101 -
20.05.2022. - Petak Helena Manojlović Veb programiranje Bez grupe 1, 2, 3, 4 10 II prezentacija projekata
20.05.2022. - Petak Robert Pinter Programiranje mobilnih uređaja 22602 1, 2 101 -
23.05.2022. - Ponedeljak Helena Manojlović Veb programiranje Bez grupe 1, 2, 3, 4 101 -
24.05.2022. - Utorak Sanja Maravić Čisar Algoritmi i strukture podataka Bez grupe 7 101 Embedded World in HTEC
30.05.2022. - Ponedeljak Helena Manojlović Veb programiranje Bez grupe 1, 2, 3, 4 101 -
02.06.2022. - Četvrtak Helena Manojlović Veb programiranje Bez grupe 1, 2, 3, 4 101 -