referada

Studentska referada - info

Studentska referada je služba Škole koja obavlja sve administrativne poslove od upisa studenata do njihovih diplomiranja.

Pod ovim poslovima spadaju: 

  • Upis i ispis studenata
  • Prijava diplomskog rada
  • Evidentiranje semestra
  • Izdavanja potvrda o studiranju
  • Izdavanje uverenja o položenim ispitima

Studentska referada se nalazi na prvom spratu Škole sa tri odvojena šaltera. Radno vreme referade je od 10 do 13 časova.

Studenti informacije mogu dobiti lično ili putem telefona.

Broj telefona je: 024-655-229

Žiro račun škole na koji se primaju sve uplate: 840-526666-66