programs

Szakirányok

Az Iskola oktatási folyamata olyan alaptevékenység, amely során az Iskola előadói és szakmunkatársai a hallgatókat az igényes gondolkodásra, az önálló probléma megoldásra és a szerzett elméleti tudás gyakorlatban való alkalmazására ösztönzik. Ez a tevékenység az Iskola előadóinak és szakmunkatársainak a hallgatókkal kialakított szakmai és partneri kapcsolatára épül. Az Iskola különböző szakirányú tanterveinek megvalósítása olyan korszerű műszaki eszközök és interaktív módszerek alkalmazásával történik, amelyek lehetővé teszik a hatékony oktatást és tanulást.

Az Iskola szakirányainak tantervei a legmagasabb minőségi követelményeknek megfelelő akreditációs bizonyítvánnyal rendelkeznek. E tantervek megfelelnek a bolognai folyamat által előírt követelményeknek is. A 180 ECTS pontos alap szakképzés befejeztével, hallgatóink lehetőséget kapnak továbbtanulásra és munkavállalásra is. A különböző szakirányok közötti ECTS pontszámok átjárhatósága is biztosított.

A Szabadkai Műszaki Szakfőiskola egyik erénye a kétnyelvű oktatás. Ennek értelmében elősegíti és szorgalmazza - jogainak és kötelességeinek határán belül - a többnyelvűség megóvását, fejlődését és fenntartását. A kétnyelvű oktatási intézmények előnye, hogy elősegíti a különböző nyelvek és kultúrák megismerését és értékelését.

Iskolánk az egyetlen felsőfokú intézmény Vajdaság területén, amely a felsőfokú műszaki és technológiai szakképzést magyar nyelven is megszervezi.

Szakirányaink:

Alapfokú

Mesterképzés