Mašinstvo - Razvoj proizvoda     - OBAVEZNI PREDMETI      - IZBORNI PREDMETI


PRVA GODINA

Broj obaveznih ECTS 43
Minimalno potreban broj izbornih ECTS 17
SemestarNaziv PredmetaBroj kredita (ECTS)Broj časova predavanjaBroj časova aud vežbiBroj časova lab vežbiSadržaj predmetaAktivnosti po nedeljama
1DISKRETNA MATEMATIKA530300
1OSNOVI ELEKTROTEHNIKE 1630300
1OSNOVI GRAFIČKIH KOMUNIKACIJA530015
1STATIKA530300
1FIZIKA 16301515
1MENADŽMENT43000
1OSNOVI RAČUNARSTVA6301515
1RAČUNARSKA LABORATORIJA 130030
2KINEMATIKA530150
2MAŠINSKI MATERIJALI530150
2MATEMATIČKA ANALIZA630300
2OSNOVI KONSTRUISANJA6301515
2ODRŽAVANJE UREĐAJA I OPREME36000
2SENZORI I AKTUATORI33022.515
2DIGITALNA TEHNIKA530150
2MARKETING33000
2ORGANIZACIJA PREDUZEĆA630300

DRUGA GODINA

Broj obaveznih ECTS 55
Minimalno potreban broj izbornih ECTS 5
SemestarNaziv PredmetaBroj kredita (ECTS)Broj časova predavanjaBroj časova aud vežbiBroj časova lab vežbiSadržaj predmetaAktivnosti po nedeljama
3DINAMIKA530150
3ENGLESKI JEZIK 1530300
3MAŠINSKI ELEMENTI 1630300
3MERENJA-MAŠINSKA4151515
3PNEUMATIKA530150
4MONTAŽNE TEHNOLOGIJE630300
4OTPORNOST MATERIJALA530300
4MAŠINSKI ELEMENTI 2630300
4PROIZVODNE TEHNOLOGIJE 1530150
4PROIZVODNE TEHNOLOGIJE 2530150
4UPRAVLJANJE KVALITETOM33000
4INŽENJERSKA MATEMATIKA46000
4ENGLESKI JEZIK 2530300
4NEMAČKI JEZIK530300
4TERMODINAMIKA630300

TREĆA GODINA

Broj obaveznih ECTS 48
Minimalno potreban broj izbornih ECTS 12
SemestarNaziv PredmetaBroj kredita (ECTS)Broj časova predavanjaBroj časova aud vežbiBroj časova lab vežbiSadržaj predmetaAktivnosti po nedeljama
5ALATI I PRIBORI660300
5MEHATRONSKI TEHNOLOŠKI SISTEMI6301515
5PROJEKTOVANJE TEHNOLOŠKIH PROCESA I CAPP630300
5NUMERIČKA MATEMATIKA5301515
5POSLOVNI NEMAČKI JEZIK630300
5TEHNIČKI KOMUNIKACIONI ENGLESKI JEZIK630300
5TEORIJA ODLUČIVANJA630300
6MAŠINSKI PROJEKAT30300
6STRUČNA PRAKSA30045
6ZAVRŠNI RAD1200180
6INTEGRALNI RAZVOJ PROIZVODA660600
6PROJEKTOVANJE MEHATRONSKIH UREĐAJA660600
6KLIMATIZACIJA I VENTILACIJA675300