Tehnički komunikacioni menadžment     - OBAVEZNI PREDMETI      - IZBORNI PREDMETI


PRVA GODINA

Broj obaveznih ECTS 38
Minimalno potreban broj izbornih ECTS 22
SemestarNaziv PredmetaBroj kredita (ECTS)Broj časova predavanjaBroj časova aud vežbiBroj časova lab vežbiSadržaj predmetaAktivnosti po nedeljama
1DISKRETNA MATEMATIKA530300
1ENGLESKI JEZIK 1530300
1FIZIKA 16301515
1OSNOVI GRAFIČKIH KOMUNIKACIJA530015
1OSNOVI RAČUNARSTVA6301515
1OSNOVI ELEKTROTEHNIKE 1630300
1RAČUNARSKA LABORATORIJA 130030
2ENGLESKI JEZIK 2530300
2OSNOVI EKONOMIJE630300
2DIGITALNA TEHNIKA530150
2MATEMATIČKA ANALIZA630300
2OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE7301530
2OSNOVI KONSTRUISANJA6301515

DRUGA GODINA

Broj obaveznih ECTS 35
Minimalno potreban broj izbornih ECTS 25
SemestarNaziv PredmetaBroj kredita (ECTS)Broj časova predavanjaBroj časova aud vežbiBroj časova lab vežbiSadržaj predmetaAktivnosti po nedeljama
3POSLOVNA ETIKA I KOMUNIKACIJE630300
3TEHNIČKI KOMUNIKACIONI ENGLESKI JEZIK630300
3ANALOGNA ELEKTRONIKA530150
3ARHITEKTURA RAČUNARA630030
3BAZE PODATAKA630030
3INTERNET TEHNOLOGIJE630030
3RAČUNARSKA LABORATORIJA 220030
4MARKETING33000
4MENADŽMENT PROIZVODA630150
4NEMAČKI JEZIK530300
4POSLOVNI ENGLESKI JEZIK630300
4UPRAVLJANJE KVALITETOM33000
4EKOLOŠKI IZVORI I UREĐAJI660600
4INTEGRALNI RAZVOJ PROIZVODA660600
4MULTIMEDIJSKI SISTEMI530030
4STATISTIKA330150

TREĆA GODINA

Broj obaveznih ECTS 46
Minimalno potreban broj izbornih ECTS 14
SemestarNaziv PredmetaBroj kredita (ECTS)Broj časova predavanjaBroj časova aud vežbiBroj časova lab vežbiSadržaj predmetaAktivnosti po nedeljama
5ELEKTRONSKO POSLOVANJE530030
5MENADŽMENT43000
5POSLOVNI NEMAČKI JEZIK630300
5TEORIJA ODLUČIVANJA630300
5E-MOBIL APLIKACIJE415030
5MEHATRONSKE STRUKTURE34500
5OBRADA ZVUKA I SLIKE6301530
5VEŠTAČKA INTELIGENCIJA545030
6ORGANIZACIJA PREDUZEĆA630300
6PRIMENJENI ELABORAT630450
6STRUČNA PRAKSA TKM20045
6UPRAVLJANJE PROJEKTIMA545015
6ZAVRŠNI RAD601200
6ANIMACIJE545030