Mehatronika     - OBAVEZNI PREDMETI      - IZBORNI PREDMETI


PRVA GODINA

Broj obaveznih ECTS 44
Minimalno potreban broj izbornih ECTS 16
SemestarNaziv PredmetaBroj kredita (ECTS)Broj časova predavanjaBroj časova aud vežbiBroj časova lab vežbiSadržaj predmetaAktivnosti po nedeljama
1DISKRETNA MATEMATIKA530300
1ENGLESKI JEZIK 1530300
1OSNOVI ELEKTROTEHNIKE 1630300
1OSNOVI GRAFIČKIH KOMUNIKACIJA530015
1OSNOVI RAČUNARSTVA6301515
1FIZIKA 16301515
1STATIKA530300
2DIGITALNA TEHNIKA530300
2MATEMATIČKA ANALIZA630300
2OSNOVI KONSTRUISANJA6301545
2FIZIKA 26301515
2KINEMATIKA530300
2MAŠINSKI MATERIJALI530300
2OPERATIVNI SISTEMI6301515

DRUGA GODINA

Broj obaveznih ECTS 45
Minimalno potreban broj izbornih ECTS 15
SemestarNaziv PredmetaBroj kredita (ECTS)Broj časova predavanjaBroj časova aud vežbiBroj časova lab vežbiSadržaj predmetaAktivnosti po nedeljama
3MERENJA ELEKTRO5301515
3MAŠINSKI ELEMENTI 1630300
3PNEUMATIKA530300
3SIGNALI I SISTEMI530150
3OTPORNOST MATERIJALA530300
3ARHITEKTURA RAČUNARA630030
3DINAMIKA530300
3INTERNET TEHNOLOGIJE630030
3NUMERIČKA MATEMATIKA5301515
4SENZORI I AKTUATORI3301515
4DIGITALNA OBRADA SIGNALA6301530
4ELEKTRIČNE MAŠINE 15301515
4ENGLESKI JEZIK 2530300
4UPRAVLJAČKA TEHNIKA530150
4ANIMACIJE530030
4ASEMBLERI315015
4DIGITALNA ELEKTRONIKA530030
4EKOLOŠKI IZVORI I UREĐAJI645450
4INTELIGENTNI UPRAVLJAČKI SISTEMI530030
4MARKETING33000
4MAŠINSKI ELEMENTI 2630300
4NEMAČKI JEZIK530300
4OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE7301530
4RAČUNARSKE MREŽE630030
4TERMODINAMIKA630300
4UPRAVLJANJE PROJEKTIMA530015

TREĆA GODINA

Broj obaveznih ECTS 42
Minimalno potreban broj izbornih ECTS 18
SemestarNaziv PredmetaBroj kredita (ECTS)Broj časova predavanjaBroj časova aud vežbiBroj časova lab vežbiSadržaj predmetaAktivnosti po nedeljama
5ANALOGNA ELEKTRONIKA5301515
5INDUSTRIJSKA INFORMATIKA415030
5MEHATRONSKE STRUKTURE33000
5HIDRAULIKA630300
5ENERGETSKA ELEKTRONIKA530300
5MEHATRONSKI TEHNOLOŠKI SISTEMI6301515
5MENADŽMENT43000
5MIKROKONTROLERI415030
5OBRADA ZVUKA I SLIKE6301530
5ROBOTIKA530030
5VEŠTAČKA INTELIGENCIJA530030
6MEHATRONSKI PROJEKAT30300
6STRUČNA PRAKSA30045
6ZAVRŠNI RAD1200180
6INTEGRALNI RAZVOJ PROIZVODA630300
6PROJEKTOVANJE MEHATRONSKIH UREĐAJA6301515