Raspored

Raspored časova

Školska godina: 2019/2020
Prostorija: 407A
Verzija za štampu
vts
1. čas
08:00h - 08:45h
2. čas
08:50h - 09:35h
3. čas
09:45h - 10:30h
4. čas
10:35h - 11:20h
5. čas
11:30h - 12:15h
6. čas
12:20h - 13:05h
7. čas
13:10h - 13:55h
8. čas
14:00h - 14:45h
9. čas
14:50h - 15:35h
10. čas
15:45h - 16:30h
11. čas
16:35h - 17:20h
12. čas
17:25h - 18:10h
13. čas
18:15h - 19:00h
14. čas
19:10h - 19:55h
15. čas
20:00h - 20:45h
Ponedeljak
PROJEKTOVANJE UGNJEŽDENIH UREĐAJA (P)
Grupe: 31111
Nastavnik: Peter Odri
PROJEKTOVANJE UGNJEŽDENIH UREĐAJA (LV)
Grupe: 31111
Nastavnik: Peter Odri
Utorak
Sreda
Četvrtak
Petak