Raspored

Raspored časova

Školska godina: 2023/2024
Prostorija: A2
Verzija za štampu
vts
1. čas
08:00h - 08:45h
2. čas
08:50h - 09:35h
3. čas
09:45h - 10:30h
4. čas
10:35h - 11:20h
5. čas
11:30h - 12:15h
6. čas
12:20h - 13:05h
7. čas
13:10h - 13:55h
8. čas
14:00h - 14:45h
9. čas
14:50h - 15:35h
10. čas
15:45h - 16:30h
11. čas
16:35h - 17:20h
12. čas
17:25h - 18:10h
13. čas
18:15h - 19:00h
14. čas
19:10h - 19:55h
15. čas
20:00h - 20:45h
Ponedeljak
Animacije u računarstvu (E)
Grupe: 32602
Nastavnik: Tibor Sakal
Animacije u računarstvu (P)
Grupe: 32601
Nastavnik: Tibor Sakal
Utorak
Engleski jezik (TGY)
Grupe: 12602
Nastavnik: Čaba Kukli
Obrada signala (TGY)
Grupe: 22402
Nastavnik: Janoš Minich
Obrada signala (AV)
Grupe: 22401
Nastavnik: Janoš Minich
Sreda
Menadžment proizvoda i usluga (P)
Grupe: 32701, 32702
Nastavnik: Zoran Anišić
Menadžment proizvoda i usluga (AV)
Grupe: 32701, 32702
Nastavnik: Zoran Anišić
Projektovanje tehnoloških postupaka u obradi i montaži (P)
Grupe: 32302, 32301
Nastavnik: Zoran Anišić
Elektrotehnika 2 (E)
Grupe: 12402
Nastavnik: Janoš Minich
Elektrotehnika 2 (TGY)
Grupe: 12402
Nastavnik: Janoš Minich
Četvrtak
Digitalna tehnika (AV)
Grupe: 12401, 12601, 22501
Nastavnik: Mikloš Pot
Elektrotehnika 2 (P)
Grupe: 12401
Nastavnik: Janoš Minich
Elektrotehnika 2 (AV)
Grupe: 12401
Nastavnik: Janoš Minich
Petak
Operativni sistemi (P)
Grupe: 12601
Nastavnik: Filip Bažo
Operativni sistemi (E)
Grupe: 12602
Nastavnik: Filip Bažo