Raspored

Raspored časova

Školska godina: 2019/2020
Prostorija: A2
Verzija za štampu
vts
1. čas
08:00h - 08:45h
2. čas
08:50h - 09:35h
3. čas
09:45h - 10:30h
4. čas
10:35h - 11:20h
5. čas
11:30h - 12:15h
6. čas
12:20h - 13:05h
7. čas
13:10h - 13:55h
8. čas
14:00h - 14:45h
9. čas
14:50h - 15:35h
10. čas
15:45h - 16:30h
11. čas
16:35h - 17:20h
12. čas
17:25h - 18:10h
13. čas
18:15h - 19:00h
14. čas
19:10h - 19:55h
15. čas
20:00h - 20:45h
Ponedeljak
MEHATRONSKI TEHNOLOŠKI SISTEMI (E)
Grupe: 31012
Nastavnik: Atila Retfalvi
ROBOTIKA (P)
Grupe: 30801, 31111, 31211, 31121
Nastavnik: Peter Odri
ALATI I PRIBORI (E)
Grupe: 31012
Nastavnik: Atila Retfalvi
MEHATRONSKI TEHNOLOŠKI SISTEMI (P)
Grupe: 31011
Nastavnik: Atila Retfalvi
Utorak
INTERNET TEHNOLOGIJE (P)
Grupe: 21611, 21621, 21901
Nastavnik: Zlatko Čović
INTERNET TEHNOLOGIJE (E)
Grupe: 21612, 21622, 21802, 21902
Nastavnik: Zlatko Čović
ELEKTRONSKO POSLOVANJE (E)
Grupe: 30702, 31222
Nastavnik: Zlatko Čović
PROJEKTOVANJE TEHNOLOŠKIH PROCESA I CAPP (E)
Grupe: 31012
Nastavnik: Atila Retfalvi
Sreda
ELEKTRIČNE MAŠINE 2 (E)
Grupe: 31121, 31122
Nastavnik: Janoš Minich
Četvrtak
PNEUMATIKA (E)
Grupe: 21412, 21422, 21802
Nastavnik: Jožef Šaroši
PNEUMATIKA (TGY)
Grupe: 21412, 21422, 21802
Nastavnik: Jožef Šaroši
Petak
OSNOVI GRAFIČKIH KOMUNIKACIJA (LGY)
Grupe: 11412, 11612, 11622, 11802, 11902
Nastavnik: Helena Manojlović