Raspored

Raspored časova

Školska godina: 2019/2020
Prostorija: 1
Verzija za štampu
vts
1. čas
08:00h - 08:45h
2. čas
08:50h - 09:35h
3. čas
09:45h - 10:30h
4. čas
10:35h - 11:20h
5. čas
11:30h - 12:15h
6. čas
12:20h - 13:05h
7. čas
13:10h - 13:55h
8. čas
14:00h - 14:45h
9. čas
14:50h - 15:35h
10. čas
15:45h - 16:30h
11. čas
16:35h - 17:20h
12. čas
17:25h - 18:10h
13. čas
18:15h - 19:00h
14. čas
19:10h - 19:55h
15. čas
20:00h - 20:45h
Ponedeljak
TEHNIČKI KOMUNIKACIONI ENGLESKI JEZIK (E)
Grupe: 31012, 21902, 31022
Nastavnik: Livia Sedmina
TEHNIČKI KOMUNIKACIONI ENGLESKI JEZIK (P)
Grupe: 31011, 21901, 31021
Nastavnik: Livia Sedmina
Utorak
ANALOGNA ELEKTRONIKA (TGY)
Grupe: 30802
Nastavnik: Nandor Buranj
ANALOGNA ELEKTRONIKA (P)
Grupe: 30801, 21501
Nastavnik: Nandor Buranj
ANALOGNA ELEKTRONIKA (AV)
Grupe: 30801, 21501
Nastavnik: Nandor Buranj
Sreda
NUMERIČKA MATEMATIKA (E)
Grupe: 21612, 21802, 21502
Nastavnik: Zoltan Pap
NUMERIČKA MATEMATIKA (P)
Grupe: 21621, 21501
Nastavnik: Zoltan Pap
ENGLESKI JEZIK 1 (AV)
Grupe: 11611, 11901, 21421, 21411, 21501
Nastavnik: Livia Sedmina
Četvrtak
TEORIJA ODLUČIVANJA (AV)
Grupe: 30701, 31011
Nastavnik: Zoltan Pap
TEORIJA ODLUČIVANJA (TGY)
Grupe: 30702, 31012, 31022
Nastavnik: Zoltan Pap
Petak
FIZIKA 1 (P)
Grupe: 11411, 11501, 11901, 11421
Nastavnik: Filip Bažo
FIZIKA 1 (AV)
Grupe: 11411, 11501, 11901, 11421
Nastavnik: Filip Bažo