Raspored

Raspored časova

Školska godina: 2023/2024
Prostorija: 304
Verzija za štampu
vts
1. čas
08:00h - 08:45h
2. čas
08:50h - 09:35h
3. čas
09:45h - 10:30h
4. čas
10:35h - 11:20h
5. čas
11:30h - 12:15h
6. čas
12:20h - 13:05h
7. čas
13:10h - 13:55h
8. čas
14:00h - 14:45h
9. čas
14:50h - 15:35h
10. čas
15:45h - 16:30h
11. čas
16:35h - 17:20h
12. čas
17:25h - 18:10h
13. čas
18:15h - 19:00h
14. čas
19:10h - 19:55h
15. čas
20:00h - 20:45h
Ponedeljak
Menadžment preduzeća i upravljanje kvalitetom (E)
Grupe: 22702
Nastavnik: Anita Sabo
Menadžment preduzeća i upravljanje kvalitetom (TGY)
Grupe: 22702
Nastavnik: Anita Sabo
Menadžment preduzeća i upravljanje kvalitetom (P)
Grupe: 22701
Nastavnik: Anita Sabo
Menadžment preduzeća i upravljanje kvalitetom (AV)
Grupe: 22701
Nastavnik: Anita Sabo
Utorak
Ugnježdeni sistemi (E)
Grupe: 32602
Nastavnik: Zoltan Kinčeš
Sreda
Četvrtak
Veštačka inteligencija (P)
Grupe: 32602, 32501, 32601
Nastavnik: Mikloš Pot
Veštačka inteligencija (AV)
Grupe: 32602, 32501, 32601
Nastavnik: Mikloš Pot
Petak
Operativni sistemi (TGY)
Grupe: 12602
Nastavnik: Helena Manojlović