Raspored

Raspored časova

Školska godina: 2023/2024
Prostorija: 301
Verzija za štampu
vts
1. čas
08:00h - 08:45h
2. čas
08:50h - 09:35h
3. čas
09:45h - 10:30h
4. čas
10:35h - 11:20h
5. čas
11:30h - 12:15h
6. čas
12:20h - 13:05h
7. čas
13:10h - 13:55h
8. čas
14:00h - 14:45h
9. čas
14:50h - 15:35h
10. čas
15:45h - 16:30h
11. čas
16:35h - 17:20h
12. čas
17:25h - 18:10h
13. čas
18:15h - 19:00h
14. čas
19:10h - 19:55h
15. čas
20:00h - 20:45h
Ponedeljak
Veb programiranje (E)
Grupe: 22602
Nastavnik: Zlatko Čović
Veb programiranje (P)
Grupe: 22601
Nastavnik: Zlatko Čović
Algoritmi i strukture podataka (TGY)
Grupe: 12602
Nastavnik: Robert Pinter
Algoritmi i strukture podataka (TGY)
Grupe: 12402, 12502, 22702, 12602
Nastavnik: Robert Pinter
Utorak
Algoritmi i strukture podataka (AV)
Grupe: 12601
Nastavnik: Sanja Maravić Čisar
Algoritmi i strukture podataka (AV)
Grupe: 12401, 12501, 12601
Nastavnik: Sanja Maravić Čisar
Primenjeni istraživački rad (LV)
Grupe: 19902
Nastavnik: Zlatko Čović
Sreda
Programiranje mobilnih uređaja (E)
Grupe: 22602
Nastavnik: Robert Pinter
Programiranje mobilnih uređaja (TGY)
Grupe: 22602
Nastavnik: Robert Pinter
Multimedijski sistemi (AV)
Grupe: 12701, 22601
Nastavnik: Ana Tot Bagi
Multimedijski sistemi (AV)
Grupe: 22601, 12701
Nastavnik: Ana Tot Bagi
Četvrtak
Animacije u računarstvu (TGY)
Grupe: 32602
Nastavnik: Tibor Sakal
Animacije u računarstvu (AV)
Grupe: 32601
Nastavnik: Tibor Sakal
Operativni sistemi (AV)
Grupe: 12601
Nastavnik: Helena Manojlović
Veb programiranje (AV)
Grupe: 22601
Nastavnik: Helena Manojlović
Veb programiranje (TGY)
Grupe: 22602
Nastavnik: Helena Manojlović
Petak
Statistika (TGY)
Grupe: 22602, 22702
Nastavnik: Zoltan Pap
Statistika (AV)
Grupe: 22601, 22701
Nastavnik: Zoltan Pap
Operativni sistemi (TGY)
Grupe: 12602
Nastavnik: Helena Manojlović
Računarske mreže (AV)
Grupe: 22601
Nastavnik: Piroška Stanić Molcer
Operativni sistemi (AV)
Grupe: 12601
Nastavnik: Helena Manojlović