Raspored

Raspored časova

Školska godina: 2019/2020
Nastavnik: Mr Mikloš Pot
Verzija za štampu
vts
1. čas
08:00h - 08:45h
2. čas
08:50h - 09:35h
3. čas
09:45h - 10:30h
4. čas
10:35h - 11:20h
5. čas
11:30h - 12:15h
6. čas
12:20h - 13:05h
7. čas
13:10h - 13:55h
8. čas
14:00h - 14:45h
9. čas
14:50h - 15:35h
10. čas
15:45h - 16:30h
11. čas
16:35h - 17:20h
12. čas
17:25h - 18:10h
13. čas
18:15h - 19:00h
14. čas
19:10h - 19:55h
15. čas
20:00h - 20:45h
Ponedeljak
RAČUNARSKA LABORATORIJA 2 (LGY)
Grupe: 21612, 21622
Prostorija: 303
RAČUNARSKA LABORATORIJA 2 (LV)
Grupe: 21611, 21621, 21901
Prostorija: 303
VEŠTAČKA INTELIGENCIJA (LGY)
Grupe: 31212, 31222
Prostorija: 101
Utorak
VEŠTAČKA INTELIGENCIJA (LV)
Grupe: 31221
Prostorija: 101
VEŠTAČKA INTELIGENCIJA (LV)
Grupe: 30801, 31211, 31121
Prostorija: 101
VEŠTAČKA INTELIGENCIJA (LGY)
Grupe: 30802, 31122, 30702
Prostorija: 101
Sreda
Četvrtak
VEŠTAČKA INTELIGENCIJA (P)
Grupe: 30801, 31211, 31221, 31121
Prostorija: A2
VEŠTAČKA INTELIGENCIJA (E)
Grupe: 30802, 31122, 31212, 31222, 30702
Prostorija: A2
Petak
*Radi prikaza detalja o grupi, pređite mišem preko nje