Raspored

Raspored časova

Školska godina: 2019/2020
Nastavnik: Dr Zoltan Pap
Verzija za štampu
vts
1. čas
08:00h - 08:45h
2. čas
08:50h - 09:35h
3. čas
09:45h - 10:30h
4. čas
10:35h - 11:20h
5. čas
11:30h - 12:15h
6. čas
12:20h - 13:05h
7. čas
13:10h - 13:55h
8. čas
14:00h - 14:45h
9. čas
14:50h - 15:35h
10. čas
15:45h - 16:30h
11. čas
16:35h - 17:20h
12. čas
17:25h - 18:10h
13. čas
18:15h - 19:00h
14. čas
19:10h - 19:55h
15. čas
20:00h - 20:45h
Ponedeljak
OSNOVI RAČUNARSTVA (LGY)
Grupe: 11622
Prostorija: 301
NUMERIČKA MATEMATIKA (AV)
Grupe: 21621, 21501
Prostorija: 301
OSNOVI RAČUNARSTVA (LV)
Grupe: 11411, 11501, 11801
Prostorija: 301
Utorak
OSNOVI RAČUNARSTVA (LGY)
Grupe: 11412, 11502
Prostorija: 301
OSNOVI RAČUNARSTVA (LGY)
Grupe: 11612
Prostorija: 301
OSNOVI RAČUNARSTVA (LV)
Grupe: 11621
Prostorija: 301
OSNOVI RAČUNARSTVA (LV)
Grupe: 11611
Prostorija: 301
Sreda
OSNOVI RAČUNARSTVA (LV)
Grupe: 11901
Prostorija: 301
NUMERIČKA MATEMATIKA (E)
Grupe: 21612, 21802, 21502
Prostorija: 1
NUMERIČKA MATEMATIKA (P)
Grupe: 21621, 21501
Prostorija: 1
Četvrtak
TEORIJA ODLUČIVANJA (AV)
Grupe: 30701, 31011
Prostorija: 1
TEORIJA ODLUČIVANJA (TGY)
Grupe: 30702, 31012, 31022
Prostorija: 1
OSNOVI RAČUNARSTVA (LGY)
Grupe: 11802, 11902
Prostorija: 301
Petak
NUMERIČKA MATEMATIKA (LGY)
Grupe: 21612, 21802, 21502
Prostorija: 301
NUMERIČKA MATEMATIKA (LV)
Grupe: 21621, 21501
Prostorija: 301
*Radi prikaza detalja o grupi, pređite mišem preko nje