Raspored

Raspored časova

Školska godina: 2021/2022
Grupa: 31902
Verzija za štampu
vts
1. čas
08:00h - 08:45h
2. čas
08:50h - 09:35h
3. čas
09:45h - 10:30h
4. čas
10:35h - 11:20h
5. čas
11:30h - 12:15h
6. čas
12:20h - 13:05h
7. čas
13:10h - 13:55h
8. čas
14:00h - 14:45h
9. čas
14:50h - 15:35h
10. čas
15:45h - 16:30h
11. čas
16:35h - 17:20h
12. čas
17:25h - 18:10h
13. čas
18:15h - 19:00h
14. čas
19:10h - 19:55h
15. čas
20:00h - 20:45h
Ponedeljak
ANIMACIJE (E)
Nastavnik: Tibor Sakal
Prostorija: A2
PRIMENJENI ELABORAT (E)
Nastavnik: Zoltan Pap
Prostorija: 106
ORGANIZACIJA PREDUZEĆA (P)
Nastavnik: Igor Fürstner
Prostorija: 105
Utorak
Sreda
Četvrtak
UPRAVLJANJE PROJEKTIMA (E)
Nastavnik: Anita Sabo
Prostorija: 303
UPRAVLJANJE PROJEKTIMA (LGY)
Nastavnik: Anita Sabo
Prostorija: 303
ANIMACIJE (LGY)
Nastavnik: Tibor Sakal
Prostorija: 301
Petak
PRIMENJENI ELABORAT (TGY)
Nastavnik: Zoltan Pap
Prostorija: 106
  • E - Predavanje
  • LGY - Laboratorijske vežbe
  • TGY - Auditorne vežbe