Raspored

Raspored časova

Školska godina: 2019/2020
Grupa: 31212
Verzija za štampu
vts
1. čas
08:00h - 08:45h
2. čas
08:50h - 09:35h
3. čas
09:45h - 10:30h
4. čas
10:35h - 11:20h
5. čas
11:30h - 12:15h
6. čas
12:20h - 13:05h
7. čas
13:10h - 13:55h
8. čas
14:00h - 14:45h
9. čas
14:50h - 15:35h
10. čas
15:45h - 16:30h
11. čas
16:35h - 17:20h
12. čas
17:25h - 18:10h
13. čas
18:15h - 19:00h
14. čas
19:10h - 19:55h
15. čas
20:00h - 20:45h
Ponedeljak
SOFTVERSKO INŽENJERSTVO (E)
Nastavnik: Janoš Šimon
Prostorija: 303
SOFTVERSKO INŽENJERSTVO (TGY)
Nastavnik: Janoš Šimon
Prostorija: 303
ADMINISTRIRANJE RAČUNARSKIH MREŽA (E)
Nastavnik: Silvester Pletl
Prostorija: 10
ROBOTIKA (E)
Nastavnik: Peter Odri
Prostorija: 204
RAZVOJ KORISNIČKOG INTERFEJSA I GRAFIČKIH APLIKACIJA (LGY)
Nastavnik: Tibor Sakal
Prostorija: 10
VEŠTAČKA INTELIGENCIJA (LGY)
Nastavnik: Mikloš Pot
Prostorija: 101
Utorak
ADMINISTRIRANJE RAČUNARSKIH MREŽA (LGY)
Nastavnik: Silvester Pletl
Prostorija: 10
Sreda
INFORMACIONI SISTEMI (E)
Nastavnik: Imre Petkovič
Prostorija: A1
INFORMACIONI SISTEMI (LGY)
Nastavnik: Imre Petkovič
Prostorija: 303
ROBOTIKA (LGY)
Nastavnik: Peter Šarčević
Prostorija: 8
Četvrtak
OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE 3 (E)
Nastavnik: Robert Pinter
Prostorija: 101
OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE 3 (LGY)
Nastavnik: Robert Pinter
Prostorija: 101
VEŠTAČKA INTELIGENCIJA (E)
Nastavnik: Mikloš Pot
Prostorija: 301
Petak
MENADŽMENT (E)
Nastavnik: Bela Muhi
Prostorija: A1
RAZVOJ KORISNIČKOG INTERFEJSA I GRAFIČKIH APLIKACIJA (E)
Nastavnik: Gabriella Divéki
Prostorija: 101
  • E - Predavanje
  • LGY - Laboratorijske vežbe
  • TGY - Auditorne vežbe