Školske godine:

Cenovnik
UslugaCenaObrazloženje
Prijava ispita za studente koji se finansiraju iz budžeta300.00Način uplate definisan u tab-u Uplate
Prijava ispita za samofinansirajuće studente, odnosno za evidentirane apsolvente ako ispit polažu 1., 2., ili 3. put600.00Način uplate definisan u tab-u Uplate
Prijava ispita za evidentirane apsolvente za polaganje ispita pred Komisijom, posle tri neuspela polaganja1400.00Nije aktivno elektronski
Naknadno prijavljivanje ispita (dodatno uz troškove prijave ispita)1400.00Način uplate je isti kao za prijavu ispita
Evidencija pohađanja semestra1000.00Način uplate definisan u tab-u Uplate
Ispisnica iz škole2500.00Nije aktivno elektronski
Izdavanje uverenja100.00Način uplate definisan u tab-u Uplate
Uverenje o položenim ispitima za priznavanje ispita (aktivni studenti)1200.00Način uplate definisan u tab-u Uplate
Uverenje o položenim ispitima za priznavanje ispita (pasivni studenti)3600.00Nije aktivno elektronski
Priznavanje ispita drugih visokoškolskih ustanova2200.00Nije aktivno elektronski
Priznavanje ispita položenih po prethodnim planovima VTŠ1650.00Nije aktivno elektronski
Troškovi diplomskog ispita i izdavanja diplome - raniji studijski programi3500.00Diploma po starom - Nije aktivno elektronski
Troškovi izdavanja duplikata diplome9000.00Nije aktivno elektronski
Troškovi izdavanja duplikata indeksa3600.00Nije aktivno elektronski
Administrativni troškovi upisa u školsku godinu za sve studente8500.00Način uplate definisan u tab-u Uplate
Troškovi godišnje školarine za studente koji se finansiraju iz budžeta (osnovne strukovne studije)0.00-
Troškovi godišnje školarine za samofinansirajuće studente uz popust (uplata u celosti prilikom upisa školske godine) - osnovne strukovne studije75000.00Način uplate definisan u tab-u Uplate
Troškovi godišnje školarine za samofinansirajuće studente bez popusta (uplata 50% školarine prilikom upisa školske godine, odnosno uplata 50% školarine prilikom evidencije zimskog semestra) - osnovne strukovne studije87000.00Način uplate definisan u tab-u Uplate
Troškovi prenetih ESPB u sledeću školsku godinu (Predmeti koji se upisuju iz prethodnih godina studija) uz popust (uplata u celosti prilikom upisa školske godine) - osnovne strukovne studije1250.00Način uplate definisan u tab-u Uplate
Troškovi prenetih ESPB u sledeću školsku godinu bez popusta (Predmeti koji se upisuju iz prethodnih godina studija - uplata 50% iznosa prilikom upisa školske godine, odnosno uplata 50% iznosa prilikom evidencije zimskog semestra) - osnovne strukovne studije1450.00Način uplate definisan u tab-u Uplate
Evidentiranje apsolvenata (uplata do 01.12. tekuće godine)19000.00Nije aktivno elektronski
Priznavanje stranih visokoškolskih isprava48000.00Nije aktivno elektronski
Troškovi pripremnog kursa iz matematike5000.00Nije aktivno elektronski
Troškovi pripremnog kursa iz informatike5000.00Nije aktivno elektronski
Administrativni troškovi polaganja prijemnog ispita5000.00Nije aktivno elektronski
Prijava ispita u komisijskom ispitnom roku za sve kategorije studenata3000.00Način uplate definisan u tab-u Uplate
Troškovi završnog ispita i izdavanja diplome - akreditovani studijski programi12000.00Način uplate definisan u tab-u Uplate
Godišnja školarina za studente strance0.002400 američkih dolara u dinarskoj protivvrednosti
ESPB za strane studente0.0040 USD u dinarskoj protivvrednosti
Troškovi izdavanja diplome i dodatka diplome za specijalisticke strukovne studije12000.00Način uplate definisan u tab-u Uplate
Zahtev za naknadnom evidencijom semestra (dodatno uz troškove evidencije semestra)2000.00Način uplate definisan u tab-u Uplate
Troškovi prenetih ESPB u sledeću školsku godinu (Predmeti koji se upisuju iz prethodnih godina studija) uz popust (uplata u celosti prilikom upisa školske godine) - master2250.00Način uplate definisan u tab-u Uplate
Troškovi prenetih ESPB u sledeću školsku godinu bez popusta (predmeti koji se upisuju iz prethodnih godina studija) - master2500.00Način uplate definisan u tab-u Uplate
Troškovi godišnje školarine za samofinansirajuće studente uz popust (uplata u celosti prilikom upisa školske godine) - master strukovne studije135000.00Način uplate definisan u tab-u Uplate
Troškovi godišnje školarine za samofinansirajuće studente bez popusta (uplata 50% školarine prilikom upisa školske godine, odnosno uplata 50% školarine prilikom evidencije zimskog semestra) - master strukovne studije150000.00Način uplate definisan u tab-u Uplate