Postavio: Studentska referada
Predmet: Opšta informacija
Datum i vreme: 20.09.2023. 14.19.59

Értesítés mesterképzéses diplomamunka közszemlére bocsátásáról

Értesítés:

PETROVIĆ DUŠAN kandidátus "MERENJE PROTOKA VODE DEKANTERA PUMPNE STANICE I PRAĆENJE PODATAKA PREKO PLC, SCADA I DCS SISTEMA POVEZANO IIOT KOMUNIKACIJOM" című diplomamunkájának közszemlére bocsátásáról.

A munka az értesítés megjelenésétől számított 5 munkanapon át tekinthető meg a könyvtárban.
Postavio: Studentska referada
Predmet: Opšta informacija
Datum i vreme: 20.09.2023. 14.15.56

Obaveštenje o uvidu javnosti master rada

Obaveštenje o stavljanju na javni uvid master rada:

"MERENJE PROTOKA VODE DEKANTERA PUMPNE STANICE I PRAĆENJE PODATAKA PREKO PLC, SCADA I DCS SISTEMA POVEZANO IIOT KOMUNIKACIJOM" kandidata PETROVIĆ DUŠANA.

Rad se može videti u biblioteci Škole u roku od 5 radnih dana od dana objave obaveštenja.
Postavio: Studentska referada
Predmet: Opšta informacija
Datum i vreme: 19.09.2023. 11.30.28

Obaveštenje o uvidu javnosti master rada

Obaveštenje o stavljanju na javni uvid master rada:

"EFEKTI INTEGRACIJE PROŠIRENE STVARNOSTI NA KREATIVNU INDUSTRIJU" kandidatkinje MAJE TOLJ.

Rad se može videti u biblioteci Škole u roku od 5 radnih dana od dana objave obaveštenja.
Postavio: Studentska referada
Predmet: Opšta informacija
Datum i vreme: 19.09.2023. 11.22.25

Obaveštenje o uvidu javnosti master rada

Obaveštenje o stavljanju na javni uvid master rada:

"PROCEDURALNO GENERISANJE TERENA UZ POMOĆ PERLINOVOG ŠUMA" kandidata VOJNIĆ NENADA.

Rad se može videti u biblioteci Škole u roku od 5 radnih dana od dana objave obaveštenja.
Postavio: Studentska referada
Predmet: Opšta informacija
Datum i vreme: 18.09.2023. 13.36.45

Obaveštenje o uvidu javnosti master rada

Obaveštenje o stavljanju na javni uvid master rada:

"PREDVIĐANJE USPEHA MOBILNE APLIKACIJE KORIŠĆENJEM VEŠTAČKE INTELIGENCIJE" kandidata DAJANE PALFI.

Rad se može videti u biblioteci Škole u roku od 5 radnih dana od dana objave obaveštenja.
Postavio: Studentska referada
Predmet: Opšta informacija
Datum i vreme: 15.09.2023. 11.43.56

Obaveštenje o uvidu javnosti master rada

Obaveštenje o stavljanju na javni uvid master rada "IMPLEMENTACIJA ULAZNIH E-FAKTURA U TERMOMETALOV ERP SISTEM" kandidata SKLENAR NORBERTA.

Rad se može videti u biblioteci Škole u roku od 5 radnih dana od objave obaveštenja.
Postavio: Filip Bažo
Predmet: Inženjerska fizika 1
Datum i vreme: 07.09.2023. 20.47.22

usmeni ispit

Usmeni ispit ce biti 08.09. u 10.00.
Postavio: Tibor Sakal
Predmet: Razvoj video igara
Datum i vreme: 06.09.2023. 19.56.18

Termin ispita

U četvrtak moram od 11h na odbranu diplomskog rada.
Ispit će početi u četvrtak, 7. septembra u 12 sati u kancelariji 18 ili računrskoj sali 1.
Postavio: Mikloš Pot
Predmet: DIGITALNA TEHNIKA, MIKROKONTROLERI, DIGITALNA TEHNIKA, MIKROKONTROLERI, Mikrokontroleri, Digitalna tehnika
Datum i vreme: 06.09.2023. 09.14.46

Termin ispita

Ispit će se održati u četvrtak, 07. septembra sa početkom od 11:00 časova.
Postavio: Zlatko Čović
Predmet: Bezbednost u elektronskom poslovanju
Datum i vreme: 04.09.2023. 15.32.36

ISPIT

08.09.2023. (petak) laboratorija 10

10:30 28122005
11:00 28122007, 28122006
11:30 28222014
12:00 28122003, 28122004
12:30 28222013

PONETI SVOJ LAPTOP!
1 2 3 4 5 »   Strana 1 / 872

Napredna pretraga