Student Krisztina Kocsis brani završni rad. Odbrana će se održati 26.09.2023. sa početkom od 12:45 u prostoriji 204

Naslov završnog rada:

RAZVOJ, TESTIRANJE I IMPLEMENTACIJA VEB INTEGRISANOG SISTEMA

Komisija za odbranu rada:

Predsednik
x
Dr Robert Pinter
Mentor
x
Dr Zlatko Čović
Član
x
Dr Janoš Šimon
Student
student
Krisztina Kocsis

Student Davor Matlak brani završni rad. Odbrana će se održati 26.09.2023. sa početkom od 12:00 u prostoriji 204

Naslov završnog rada:

PRIMENA DIGITALNIH TEHNOLOGIJA U RAZVOJU START-UP PREDUZEĆA

Komisija za odbranu rada:

Predsednik
x
Dr Zlatko Čović
Mentor
x
Dr Verica Bulović
Član
x
Dr Robert Pinter
Student
student
Davor Matlak

Student Bojana Ražnatović brani završni rad. Odbrana će se održati 26.09.2023. sa početkom od 11:15 u prostoriji 204

Naslov završnog rada:

KREIRANJE DIGITALNE MARKETING STRATEGIJE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Komisija za odbranu rada:

Predsednik
x
Dr Robert Pinter
Mentor
x
Dr Verica Bulović
Član
x
Dr Zlatko Čović
Student
student
Bojana Ražnatović

Student Aleksandar Dulić brani završni rad. Odbrana će se održati 26.09.2023. sa početkom od 10:30 u prostoriji 204

Naslov završnog rada:

ULOGA DRUŠTVENIH MREŽA U PROMOCIJI PROIZVODA I USLUGA

Komisija za odbranu rada:

Predsednik
x
Dr Robert Pinter
Mentor
x
Dr Verica Bulović
Član
x
Dr Zlatko Čović
Student
student
Aleksandar Dulić

Student Dávid Mohácsi brani završni rad. Odbrana će se održati 26.09.2023. sa početkom od 09:45 u prostoriji 204

Naslov završnog rada:

RAZVOJ INTERAKTIVNE VEB APLIKACIJE ZA KVIZ IGRU U LARAVEL RADNOM OKVIRU

Komisija za odbranu rada:

Predsednik
x
Dr Tibor Sakal
Mentor
x
Dr Zlatko Čović
Član
x
Dr Robert Pinter
Student
student
Dávid Mohácsi

Student Adam Telčer brani završni rad. Odbrana će se održati 26.09.2023. sa početkom od 09:00 u prostoriji 204

Naslov završnog rada:

RAZVOJ BLOG SISTEMA KORIŠĆENJEM ĐANGO RADNOG OKVIRA

Komisija za odbranu rada:

Predsednik
x
Dr Tibor Sakal
Mentor
x
Dr Zlatko Čović
Član
x
Dr Janoš Šimon
Student
student
Adam Telčer

Student Bálint Sótanyi brani završni rad. Odbrana će se održati 26.09.2023. sa početkom od 08:15 u prostoriji 204

Naslov završnog rada:

RAZVOJ VEB BAZIRANOG INTEGRISANOG SISTEMA UPRAVLJANJA FRIŽIDEROM

Komisija za odbranu rada:

Predsednik
x
Dr Robert Pinter
Mentor
x
Dr Zlatko Čović
Član
x
Dr Tibor Sakal
Student
student
Bálint Sótanyi

Student Adam Teleki brani završni rad. Odbrana će se održati 28.09.2023. sa početkom od 13:45 u prostoriji 211

Naslov završnog rada:

UPRAVLJANJE ROBOTSKOM RUKOM BAZIRANOM NA ARDUINO PLATFORMI PUTEM PAMETNOG TELEFONA

Komisija za odbranu rada:

Predsednik
x
Dr Tibor Sakal
Mentor
x
Mr Mikloš Pot
Član
x
Dr Robert Pinter
Student
student
Adam Teleki

Student Veljko Horvat brani završni rad. Odbrana će se održati 28.09.2023. sa početkom od 13:00 u prostoriji 211

Naslov završnog rada:

PRIMENA ARDUINA U INFORMISANIM PRETRAGAMA

Komisija za odbranu rada:

Predsednik
x
Dr Sanja Maravić Čisar
Mentor
x
Mr Mikloš Pot
Član
x
Dr Robert Pinter
Student
student
Veljko Horvat

Student Nemanja Vasiljević brani završni rad. Odbrana će se održati 28.09.2023. sa početkom od 12:15 u prostoriji 211

Naslov završnog rada:

KLASIFIKACIJA SLIKA CVEĆA PUTEM KONVOLUCIONE NEURALNE MREŽE

Komisija za odbranu rada:

Predsednik
x
Dr Sanja Maravić Čisar
Mentor
x
Mr Mikloš Pot
Član
x
Dr Robert Pinter
Student
student
Nemanja Vasiljević
1 2 »   Strana 1 / 2