Student Maja Tolj brani završni rad. Odbrana će se održati 17.09.2021. sa početkom od 10:00 u prostoriji 211

Naslov završnog rada:

PROŠIRENA STVARNOST U MUZICI I POP KULTURI

Komisija za odbranu rada:

Predsednik
x
Dr Sanja Maravić Čisar
Mentor
x
Dr Janoš Šimon
Član
x
Dr Tibor Sakal
Student
student
Maja Tolj

Student Nemanja Anđelić brani završni rad. Odbrana će se održati 17.09.2021. sa početkom od 09:00 u prostoriji 211

Naslov završnog rada:

IZRADA WEB SERVISA ZA PRIJAVU KOMUNALNIH PROBLEMA PRIMENOM LARAVEL RAZVOJNOG OKVIRA

Komisija za odbranu rada:

Predsednik
x
Dr Sanja Maravić Čisar
Mentor
x
Dr Zlatko Čović
Član
x
dipl. ing. Helena Manojlović
Student
student
Nemanja Anđelić

Student Janoš Zedi brani završni rad. Odbrana će se održati 20.09.2021. sa početkom od 12:30 u prostoriji 211

Naslov završnog rada:

PRIMENA SISTEMA PREPORUKA ZASNOVANOG NA VEŠTAČKOJ INTELIGENCIJI U ELEKTRONSKOJ TRGOVINI

Komisija za odbranu rada:

Predsednik
x
Dr Piroška Stanić Molcer
Mentor
x
Dr Zlatko Čović
Član
x
Mr Mikloš Pot
Student
student
Janoš Zedi