Student Terez Cekuš brani završni rad. Odbrana će se održati 24.06.2022. sa početkom od 10:00 u prostoriji 204

Naslov završnog rada:

KORIŠĆENJE KRIPTOGRAFSKIH FUNKCIJA SA PRIMERIMA IMPLEMENTACIJE U PHP PROGRAMSKOM JEZIKU

Komisija za odbranu rada:

Predsednik
x
Dr Sanja Maravić Čisar
Mentor
x
Dr Zlatko Čović
Član
x
Dr Tibor Sakal
Student
student
Terez Cekuš

Student Enikő Sőreg brani završni rad. Odbrana će se održati 24.06.2022. sa početkom od 10:00 u prostoriji A2

Naslov završnog rada:

POREĐENJE METAHEURISTIČKIH ALGORITAMA

Komisija za odbranu rada:

Predsednik
x
Dr Janoš Šimon
Mentor
x
Mr Mikloš Pot
Član
x
Dr Robert Pinter
Student
student
Enikő Sőreg

Student Martin Đukić brani završni rad. Odbrana će se održati 24.06.2022. sa početkom od 09:30 u prostoriji 211

Naslov završnog rada:

REALIZACIJA BEZKONTAKTNE TASTATURE KORIŠĆENJEM ARDUINO PLATFORME

Komisija za odbranu rada:

Predsednik
x
Dr Laslo Gogolak
Mentor
x
Mr Mikloš Pot
Član
x
Dr Tibor Sakal
Student
student
Martin Đukić

Student Bernadet Tornai brani završni rad. Odbrana će se održati 28.06.2022. sa početkom od 09:30 u prostoriji 211

Naslov završnog rada:

RAZVOJ EDUKATIVNE IGRE

Komisija za odbranu rada:

Predsednik
x
Dr Anita Sabo
Mentor
x
Dr Tibor Sakal
Član
x
Dr Livia Sedmina
Student
student
Bernadet Tornai

Student Erik Palinkaš brani završni rad. Odbrana će se održati 29.06.2022. sa početkom od 10:00 u prostoriji 204

Naslov završnog rada:

UPRAVLJANJE ROBOT USISIVAČEM POMOĆU ARDUINA

Komisija za odbranu rada:

Predsednik
x
Dr Robert Pinter
Mentor
x
Mr Mikloš Pot
Član
x
Dr Tibor Sakal
Student
student
Erik Palinkaš

Student Balaž Sabo brani završni rad. Odbrana će se održati 30.06.2022. sa početkom od 11:30 u prostoriji 211

Naslov završnog rada:

GENERISANJE PERIODIČNIH SIGNALA U ARITMETICI SA FIKSNIM ZAREZOM

Komisija za odbranu rada:

Predsednik
x
Dr Zoltan Pap
Mentor
x
Dr Janoš Minich
Član
x
Dr Silvester Pletl
Student
student
Balaž Sabo