Menadžment životne sredine     - OBAVEZNI PREDMETI      - IZBORNI PREDMETI


PRVA GODINA

Broj obaveznih ECTS 51
Minimalno potreban broj izbornih ECTS 9
SemestarNaziv PredmetaBroj kredita (ECTS)Broj časova predavanjaBroj časova aud vežbiBroj časova lab vežbiSadržaj predmetaAktivnosti po nedeljama
1DISKRETNA MATEMATIKA530300
1ENGLESKI JEZIK 1530300
1FIZIKA 16301515
1OSNOVI GRAFIČKIH KOMUNIKACIJA530015
1OSNOVI RAČUNARSTVA6301515
1RAČUNARSKA LABORATORIJA 130045
2MARKETING33000
2OSNOVI EKONOMIJE630300
2TERMODINAMIKA630300
2ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I EKOLOGIJA630300
2ODRŽAVANJE UREĐAJA I OPREME33000
2ANIMACIJE530030
2MATEMATIČKA ANALIZA630300
2OSNOVI KONSTRUISANJA6301545
2STATISTIKA330150

DRUGA GODINA

Broj obaveznih ECTS 44
Minimalno potreban broj izbornih ECTS 16
SemestarNaziv PredmetaBroj kredita (ECTS)Broj časova predavanjaBroj časova aud vežbiBroj časova lab vežbiSadržaj predmetaAktivnosti po nedeljama
3GREJANJE630300
3POSLOVNA ETIKA I KOMUNIKACIJE630300
3TEHNIČKI KOMUNIKACIONI ENGLESKI JEZIK630300
3MERENJA ELEKTRO5301515
3BAZE PODATAKA630030
3INTERNET TEHNOLOGIJE630030
3OSNOVI ELEKTROTEHNIKE 1630300
4EKOLOŠKI IZVORI I UREĐAJI645450
4MAŠINSKI MATERIJALI530300
4ORGANIZACIJA PREDUZEĆA630300
4UPRAVLJANJE KVALITETOM33000
4ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA630300
4MEHANIKA FLUIDA530300
4INTEGRALNI RAZVOJ PROIZVODA630300
4MULTIMEDIJSKI SISTEMI530030
4NEMAČKI JEZIK530300
4RAČUNARSKA LABORATORIJA 220030

TREĆA GODINA

Broj obaveznih ECTS 55
Minimalno potreban broj izbornih ECTS 5
SemestarNaziv PredmetaBroj kredita (ECTS)Broj časova predavanjaBroj časova aud vežbiBroj časova lab vežbiSadržaj predmetaAktivnosti po nedeljama
5MEHATRONSKE STRUKTURE33000
5MENADŽMENT43000
5TEORIJA ODLUČIVANJA630300
5ZAŠTITA VAZDUHA OKOLNE SREDINE645450
5ZAŠTITA ZEMLJIŠTA I VODA660300
5HIDRAULIKA630300
5E-MOBIL APLIKACIJE415030
6STRUČNA PRAKSA30045
6PRIMENJENI ELABORAT600120
6UPRAVLJANJE OTPADOM660300
6UPRAVLJANJE PROJEKTIMA530015
6ZAVRŠNI RAD1000180