Informatika - Internet i elektronsko poslovanje     - OBAVEZNI PREDMETI      - IZBORNI PREDMETI


PRVA GODINA

Broj obaveznih ECTS 60
Minimalno potreban broj izbornih ECTS 0
SemestarNaziv PredmetaBroj kredita (ECTS)Broj časova predavanjaBroj časova aud vežbiBroj časova lab vežbiSadržaj predmetaAktivnosti po nedeljama
1DISKRETNA MATEMATIKA530300
1ENGLESKI JEZIK 1530300
1OSNOVI ELEKTROTEHNIKE 1630300
1OSNOVI GRAFIČKIH KOMUNIKACIJA530015
1OSNOVI RAČUNARSTVA6301515
1RAČUNARSKA LABORATORIJA 130045
2DIGITALNA TEHNIKA530300
2MATEMATIČKA ANALIZA630300
2OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE7301530
2OPERATIVNI SISTEMI6301515
2POSLOVNI ENGLESKI JEZIK630300

DRUGA GODINA

Broj obaveznih ECTS 50
Minimalno potreban broj izbornih ECTS 10
SemestarNaziv PredmetaBroj kredita (ECTS)Broj časova predavanjaBroj časova aud vežbiBroj časova lab vežbiSadržaj predmetaAktivnosti po nedeljama
3OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE 2545300
3BAZE PODATAKA630030
3INTERNET TEHNOLOGIJE630030
3POSLOVNA ETIKA I KOMUNIKACIJE630300
3ARHITEKTURA RAČUNARA630030
3NUMERIČKA MATEMATIKA5301515
4BAZE PODATAKA 2530300
4WEB PROGRAMIRANJE630030
4MULTIMEDIJSKI SISTEMI530030
4RAČUNARSKA LABORATORIJA 220030
4RAČUNARSKE MREŽE630030
4STATISTIKA330150
4MARKETING33000
4NEMAČKI JEZIK530300
4VIZUELNO PROGRAMIRANJE530030

TREĆA GODINA

Broj obaveznih ECTS 45
Minimalno potreban broj izbornih ECTS 15
SemestarNaziv PredmetaBroj kredita (ECTS)Broj časova predavanjaBroj časova aud vežbiBroj časova lab vežbiSadržaj predmetaAktivnosti po nedeljama
5RAZVOJ KORISNIČKOG INTERFEJSA I GRAFIČKIH APLIKACIJA630030
5E-MOBIL APLIKACIJE415030
5ELEKTRONSKO POSLOVANJE530030
5INFORMACIONI SISTEMI530030
5VEŠTAČKA INTELIGENCIJA530030
5OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE 3630030
5ADMINISTRIRANJE RAČUNARSKIH MREŽA630030
5MENADŽMENT43000
6STRUČNA PRAKSA30045
6ZAVRŠNI RAD1200180
6ANIMACIJE530030
6INFORMATIČKI PROJEKAT40300
6INŽENJERSKA MATEMATIKA430300
6SOFTVERSKO INŽENJERSTVO415300
6INTELIGENTNI UPRAVLJAČKI SISTEMI530030
6UPRAVLJANJE PROJEKTIMA530015