Elektrotehnika - Elektronika     - OBAVEZNI PREDMETI      - IZBORNI PREDMETI


PRVA GODINA

Broj obaveznih ECTS 60
Minimalno potreban broj izbornih ECTS 0
SemestarNaziv PredmetaBroj kredita (ECTS)Broj časova predavanjaBroj časova aud vežbiBroj časova lab vežbiSadržaj predmetaAktivnosti po nedeljama
1DISKRETNA MATEMATIKA530300
1ELEKTROTEHNIKA 1645450
1FIZIKA 16301515
1MENADŽMENT43000
1OSNOVI RAČUNARSTVA6301515
2DIGITALNA TEHNIKA530300
2ELEKTROTEHNIKA 2745450
2FIZIKA 26301515
2MATEMATIČKA ANALIZA630300
2OSNOVI EKONOMIJE630300
2RAČUNARSKA LABORATORIJA301530

DRUGA GODINA

Broj obaveznih ECTS 35
Minimalno potreban broj izbornih ECTS 25
SemestarNaziv PredmetaBroj kredita (ECTS)Broj časova predavanjaBroj časova aud vežbiBroj časova lab vežbiSadržaj predmetaAktivnosti po nedeljama
3MERENJA ELEKTRO5301515
3ANALOGNA ELEKTRONIKA5301515
3ARHITEKTURA RAČUNARA630030
3NUMERIČKA MATEMATIKA5301515
3ENGLESKI JEZIK 1530300
3INTERNET TEHNOLOGIJE630030
3OSNOVI GRAFIČKIH KOMUNIKACIJA530015
3SIGNALI I SISTEMI530150
3TEHNIČKI KOMUNIKACIONI ENGLESKI JEZIK630300
4DIGITALNA ELEKTRONIKA530030
4DIGITALNA OBRADA SIGNALA6301530
4MARKETING33000
4ASEMBLERI315015
4ELEKTRIČNE MAŠINE 15301515
4ENGLESKI JEZIK 2530300
4OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE7301530
4POSLOVNI ENGLESKI JEZIK630300
4RAČUNARSKE MREŽE630030
4UPRAVLJAČKA TEHNIKA530150

TREĆA GODINA

Broj obaveznih ECTS 48
Minimalno potreban broj izbornih ECTS 12
SemestarNaziv PredmetaBroj kredita (ECTS)Broj časova predavanjaBroj časova aud vežbiBroj časova lab vežbiSadržaj predmetaAktivnosti po nedeljama
5ENERGETSKA ELEKTRONIKA530300
5OBRADA ZVUKA I SLIKE6301530
5ROBOTIKA530030
5TELEKOMUNIKACIONI SISTEMI530300
5E-MOBIL APLIKACIJE415030
5ELEKTRIČNE MAŠINE 25301515
5MIKROKONTROLERI415030
5POSLOVNI NEMAČKI JEZIK630300
5VEŠTAČKA INTELIGENCIJA530030
6ELEKTROTEHNIČKI PROJEKAT20300
6FPGA PROGRAMIRANJE430030
6PROJEKTOVANJE UGNJEŽDENIH UREĐAJA630030
6STRUČNA PRAKSA30045
6ZAVRŠNI RAD1200180
6INŽENJERSKA MATEMATIKA430300
6ODRŽAVANJE UREĐAJA I OPREME33000
6ANIMACIJE530030
6NEMAČKI JEZIK530300
6ORGANIZACIJA PREDUZEĆA630300