Raspored

Raspored časova

Školska godina: 2019/2020
Prostorija: 101
Verzija za štampu
vts
1. čas
08:00h - 08:45h
2. čas
08:50h - 09:35h
3. čas
09:45h - 10:30h
4. čas
10:35h - 11:20h
5. čas
11:30h - 12:15h
6. čas
12:20h - 13:05h
7. čas
13:10h - 13:55h
8. čas
14:00h - 14:45h
9. čas
14:50h - 15:35h
10. čas
15:45h - 16:30h
11. čas
16:35h - 17:20h
12. čas
17:25h - 18:10h
13. čas
18:15h - 19:00h
14. čas
19:10h - 19:55h
15. čas
20:00h - 20:45h
Ponedeljak
INTERNET TEHNOLOGIJE (LV)
Grupe: 21611, 21901, 21621
Nastavnik: Helena Manojlović
RAZVOJ KORISNIČKOG INTERFEJSA I GRAFIČKIH APLIKACIJA (LV)
Grupe: 31211, 31221
Nastavnik: Tibor Sakal
INTERNET TEHNOLOGIJE (LGY)
Grupe: 21612, 21622, 21802, 21902
Nastavnik: Helena Manojlović
VEŠTAČKA INTELIGENCIJA (LGY)
Grupe: 31212, 31222
Nastavnik: Mikloš Pot
Utorak
OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE 2 (P)
Grupe: 21611, 21621
Nastavnik: Sanja Maravić Čisar
VEŠTAČKA INTELIGENCIJA (LV)
Grupe: 31221
Nastavnik: Mikloš Pot
VEŠTAČKA INTELIGENCIJA (LV)
Grupe: 30801, 31211, 31121
Nastavnik: Mikloš Pot
VEŠTAČKA INTELIGENCIJA (LGY)
Grupe: 30802, 31122, 30702
Nastavnik: Mikloš Pot
Sreda
OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE 3 (P)
Grupe: 31211, 31221
Nastavnik: Sanja Maravić Čisar
OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE 3 (LV)
Grupe: 31211, 31221
Nastavnik: Sanja Maravić Čisar
OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE 2 (E)
Grupe: 21612, 21622
Nastavnik: Robert Pinter
OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE 2 (TGY)
Grupe: 21612, 21622
Nastavnik: Robert Pinter
Četvrtak
OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE 2 (AV)
Grupe: 21611, 21621
Nastavnik: Sanja Maravić Čisar
OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE 3 (E)
Grupe: 31122, 31212, 31222
Nastavnik: Robert Pinter
OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE 3 (LGY)
Grupe: 31122, 31212, 31222
Nastavnik: Robert Pinter
Petak
RAČUNARSKA LABORATORIJA 1 (LV)
Grupe: 11611
Nastavnik: Helena Manojlović
RAZVOJ KORISNIČKOG INTERFEJSA I GRAFIČKIH APLIKACIJA (P)
Grupe: 31211, 31221
Nastavnik: Gabriella Divéki
RAZVOJ KORISNIČKOG INTERFEJSA I GRAFIČKIH APLIKACIJA (E)
Grupe: 31212, 31222
Nastavnik: Gabriella Divéki