Raspored

Raspored časova

Školska godina: 2018/2019
Prostorija: 101
Verzija za štampu
vts
1. čas
08:00h - 08:45h
2. čas
08:50h - 09:35h
3. čas
09:45h - 10:30h
4. čas
10:35h - 11:20h
5. čas
11:30h - 12:15h
6. čas
12:20h - 13:05h
7. čas
13:10h - 13:55h
8. čas
14:00h - 14:45h
9. čas
14:50h - 15:35h
10. čas
15:45h - 16:30h
11. čas
16:35h - 17:20h
12. čas
17:25h - 18:10h
13. čas
18:15h - 19:00h
14. čas
19:10h - 19:55h
15. čas
20:00h - 20:45h
Ponedeljak
BAZE PODATAKA 2 (E)
Grupe: 21212, 21222
Nastavnik: Janoš Šimon
BAZE PODATAKA 2 (TGY)
Grupe: 21212, 21222
Nastavnik: Janoš Šimon
ANIMACIJE (LV)
Grupe: 31221
Nastavnik: Tibor Sakal
ANIMACIJE (LGY)
Grupe: 30702, 31212, 31222
Nastavnik: Tibor Sakal
ANIMACIJE (LV)
Grupe: 30701, 31111, 31121, 31211
Nastavnik: Tibor Sakal
Utorak
OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE (LV)
Grupe: 11621, 20801, 21111
Nastavnik: Sanja Maravić Čisar
VIZUELNO PROGRAMIRANJE (P)
Grupe: 21211, 21221
Nastavnik: Sanja Maravić Čisar
WEB PROGRAMIRANJE (LGY)
Grupe: 21212, 21222
Nastavnik: Helena Manojlović
Sreda
VIZUELNO PROGRAMIRANJE (LV)
Grupe: 21211, 21221
Nastavnik: Sanja Maravić Čisar
BAZE PODATAKA 2 (P)
Grupe: 21211, 21221
Nastavnik: Imre Petkovič
BAZE PODATAKA 2 (AV)
Grupe: 21211, 21221
Nastavnik: Imre Petkovič
VIZUELNO PROGRAMIRANJE (E)
Grupe: 21212, 21222
Nastavnik: Robert Pinter
MULTIMEDIJSKI SISTEMI (LGY)
Grupe: 21212, 21222, 20702
Nastavnik: Robert Pinter
Četvrtak
OSNOVI KONSTRUISANJA (LV)
Grupe: 11411, 11421, 11801, 11901
Nastavnik: Atila Retfalvi
OSNOVI KONSTRUISANJA (LGY)
Grupe: 11412, 11422, 11902, 11802
Nastavnik: Atila Retfalvi
VIZUELNO PROGRAMIRANJE (LGY)
Grupe: 21212, 21222
Nastavnik: Robert Pinter
MULTIMEDIJSKI SISTEMI (LV)
Grupe: 21211, 21221
Nastavnik: Sanja Maravić Čisar
OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE (LV)
Grupe: 11611, 11901
Nastavnik: Sanja Maravić Čisar
Petak
WEB PROGRAMIRANJE (LV)
Grupe: 21221
Nastavnik: Helena Manojlović
OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE (LGY)
Grupe: 11622, 11902, 20802
Nastavnik: Robert Pinter