Raspored

Raspored časova

Školska godina: 2019/2020
Prostorija: 204
Verzija za štampu
vts
1. čas
08:00h - 08:45h
2. čas
08:50h - 09:35h
3. čas
09:45h - 10:30h
4. čas
10:35h - 11:20h
5. čas
11:30h - 12:15h
6. čas
12:20h - 13:05h
7. čas
13:10h - 13:55h
8. čas
14:00h - 14:45h
9. čas
14:50h - 15:35h
10. čas
15:45h - 16:30h
11. čas
16:35h - 17:20h
12. čas
17:25h - 18:10h
13. čas
18:15h - 19:00h
14. čas
19:10h - 19:55h
15. čas
20:00h - 20:45h
Ponedeljak
POSLOVNA ETIKA I KOMUNIKACIJE (AV)
Grupe: 21611, 21621, 21901
Nastavnik: Verica Bulović
OBRADA ZVUKA I SLIKE (P)
Grupe: 30702, 31112, 31111
Nastavnik: Peter Odri
ROBOTIKA (E)
Grupe: 30802, 31122, 31212
Nastavnik: Peter Odri
Utorak
BAZE PODATAKA (P)
Grupe: 21611, 21621, 21901
Nastavnik: Imre Petkovič
BAZE PODATAKA (E)
Grupe: 21612, 21622, 21902
Nastavnik: Imre Petkovič
POSLOVNA ETIKA I KOMUNIKACIJE (TGY)
Grupe: 21612, 21622, 21902
Nastavnik: Verica Bulović
Sreda
POSLOVNI NEMAČKI JEZIK (P)
Grupe: 30702, 30701, 31111
Nastavnik: Karmelka Barić
POSLOVNI NEMAČKI JEZIK (AV)
Grupe: 30702, 30701, 31111
Nastavnik: Karmelka Barić
POSLOVNA ETIKA I KOMUNIKACIJE (E)
Grupe: 21612, 21622, 21902
Nastavnik: Verica Bulović
POSLOVNA ETIKA I KOMUNIKACIJE (P)
Grupe: 21611, 21621, 21901
Nastavnik: Verica Bulović
Četvrtak
TELEKOMUNIKACIONI SISTEMI (P)
Grupe: 31122, 31111, 31121
Nastavnik: Janoš Minich
TELEKOMUNIKACIONI SISTEMI (AV)
Grupe: 31122, 31111, 31121
Nastavnik: Janoš Minich
MENADŽMENT (P)
Grupe: 11411, 11501, 30701, 30801, 31211, 31221
Nastavnik: Verica Bulović
Petak