Raspored

Raspored časova

Školska godina: 2018/2019
Prostorija: A2
Verzija za štampu
vts
1. čas
08:00h - 08:45h
2. čas
08:50h - 09:35h
3. čas
09:45h - 10:30h
4. čas
10:35h - 11:20h
5. čas
11:30h - 12:15h
6. čas
12:20h - 13:05h
7. čas
13:10h - 13:55h
8. čas
14:00h - 14:45h
9. čas
14:50h - 15:35h
10. čas
15:45h - 16:30h
11. čas
16:35h - 17:20h
12. čas
17:25h - 18:10h
13. čas
18:15h - 19:00h
14. čas
19:10h - 19:55h
15. čas
20:00h - 20:45h
Ponedeljak
MONTAŽNE TEHNOLOGIJE (P)
Grupe: 21012, 21011
Nastavnik: Zoran Anišić
MENADŽMENT PROIZVODA (P)
Grupe: 11702, 20702
Nastavnik: Zoran Anišić
INTEGRALNI RAZVOJ PROIZVODA (P)
Grupe: 30801, 31011
Nastavnik: Zoran Anišić
RAČUNARSKE MREŽE (E)
Grupe: 21122, 21212, 21222
Nastavnik: Piroška Stanić Molcer
Utorak
MULTIMEDIJSKI SISTEMI (P)
Grupe: 21211, 21221
Nastavnik: Sanja Maravić Čisar
DIGITALNA TEHNIKA (AV)
Grupe: 11411, 11801, 11901, 11611
Nastavnik: Janoš Šimon
DIGITALNA TEHNIKA (AV)
Grupe: 11621, 11501
Nastavnik: Janoš Šimon
DIGITALNA TEHNIKA (TGY)
Grupe: 11612, 11502
Nastavnik: Janoš Šimon
ANIMACIJE (P)
Grupe: 30701, 31111, 31121, 31211, 31221
Nastavnik: Tibor Sakal
ANIMACIJE (E)
Grupe: 30702, 31212, 31222
Nastavnik: Tibor Sakal
Sreda
ELEKTROTEHNIKA 2 (E)
Grupe: 11502
Nastavnik: Janoš Minich
ELEKTROTEHNIKA 2 (P)
Grupe: 11501
Nastavnik: Janoš Minich
Četvrtak
Petak
ELEKTROTEHNIKA 2 (AV)
Grupe: 11501
Nastavnik: Janoš Minich
INTELIGENTNI UPRAVLJAČKI SISTEMI (P)
Grupe: 31211, 31221
Nastavnik: Piroška Stanić Molcer