Raspored

Raspored časova

Školska godina: 2019/2020
Prostorija: A1
Verzija za štampu
vts
1. čas
08:00h - 08:45h
2. čas
08:50h - 09:35h
3. čas
09:45h - 10:30h
4. čas
10:35h - 11:20h
5. čas
11:30h - 12:15h
6. čas
12:20h - 13:05h
7. čas
13:10h - 13:55h
8. čas
14:00h - 14:45h
9. čas
14:50h - 15:35h
10. čas
15:45h - 16:30h
11. čas
16:35h - 17:20h
12. čas
17:25h - 18:10h
13. čas
18:15h - 19:00h
14. čas
19:10h - 19:55h
15. čas
20:00h - 20:45h
Ponedeljak
MULTIMEDIJSKI SISTEMI (P)
Grupe: 21611, 21621
Nastavnik: Sanja Maravić Čisar
OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE (P)
Grupe: 11611, 11621, 11901, 21801
Nastavnik: Sanja Maravić Čisar
OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE (AV)
Grupe: 11611, 11621, 11901, 21801
Nastavnik: Sanja Maravić Čisar
DIGITALNA TEHNIKA (P)
Grupe: 11411, 11421, 11501, 11611, 11621, 11801, 11901
Nastavnik: Janoš Šimon
DIGITALNA TEHNIKA (E)
Grupe: 11412, 11502, 11612, 11622, 11802, 11902
Nastavnik: Janoš Šimon
Utorak
DIGITALNA TEHNIKA (TGY)
Grupe: 11622, 11902
Nastavnik: Janoš Šimon
DIGITALNA TEHNIKA (AV)
Grupe: 11621
Nastavnik: Janoš Šimon
DIGITALNA TEHNIKA (AV)
Grupe: 11411, 11421, 11801, 11901
Nastavnik: Janoš Šimon
DIGITALNA TEHNIKA (TGY)
Grupe: 11412, 11802
Nastavnik: Janoš Šimon
DIGITALNA TEHNIKA (AV)
Grupe: 11611, 11501
Nastavnik: Janoš Šimon
DIGITALNA TEHNIKA (TGY)
Grupe: 11502, 11612
Nastavnik: Janoš Šimon
RAČUNARSKE MREŽE (E)
Grupe: 21502, 21612, 21622
Nastavnik: Piroška Stanić Molcer
Sreda
OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE (E)
Grupe: 11612, 11622, 11902, 21802
Nastavnik: Robert Pinter
OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE (TGY)
Grupe: 11612, 11622, 11902, 21802
Nastavnik: Robert Pinter
Četvrtak
RAČUNARSKE MREŽE (P)
Grupe: 21611, 21621, 21501
Nastavnik: Piroška Stanić Molcer
Petak
NEMAČKI JEZIK (P)
Grupe: 21412, 21612, 21622, 21802, 21902, 31112, 31122, 21421, 21611, 21621, 21801, 21901, 31111, 31121
Nastavnik: Karmelka Barić
NEMAČKI JEZIK (AV)
Grupe: 21412, 21612, 21622, 21802, 21902, 31112, 31122, 21421, 21611, 21621, 21801, 21901, 31111, 31121
Nastavnik: Karmelka Barić