Raspored

Raspored časova

Školska godina: 2018/2019
Prostorija: A1
Verzija za štampu
vts
1. čas
08:00h - 08:45h
2. čas
08:50h - 09:35h
3. čas
09:45h - 10:30h
4. čas
10:35h - 11:20h
5. čas
11:30h - 12:15h
6. čas
12:20h - 13:05h
7. čas
13:10h - 13:55h
8. čas
14:00h - 14:45h
9. čas
14:50h - 15:35h
10. čas
15:45h - 16:30h
11. čas
16:35h - 17:20h
12. čas
17:25h - 18:10h
13. čas
18:15h - 19:00h
14. čas
19:10h - 19:55h
15. čas
20:00h - 20:45h
Ponedeljak
POSLOVNI ENGLESKI JEZIK (TGY)
Grupe: 11612
Nastavnik: Čaba Kukli
POSLOVNI ENGLESKI JEZIK (AV)
Grupe: 11621
Nastavnik: Čaba Kukli
DIGITALNA TEHNIKA (P)
Grupe: 11411, 11501, 11611, 11621, 11801, 11901
Nastavnik: Janoš Šimon
DIGITALNA TEHNIKA (E)
Grupe: 11412, 11502, 11612, 11622, 11802
Nastavnik: Janoš Šimon
Utorak
MARKETING (E)
Grupe: 11412, 20702, 21112, 21122
Nastavnik: Eva Pataki
DIGITALNA TEHNIKA (TGY)
Grupe: 11412, 11802, 11622
Nastavnik: Janoš Šimon
MULTIMEDIJSKI SISTEMI (E)
Grupe: 20702, 21212, 21222
Nastavnik: Robert Pinter
OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE (E)
Grupe: 11612, 11622, 11902, 20802
Nastavnik: Robert Pinter
OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE (TGY)
Grupe: 11612, 11622, 11902, 20802
Nastavnik: Robert Pinter
ENGLESKI JEZIK 2 (TGY)
Grupe: 11902, 20802, 21122
Nastavnik: Čaba Kukli
POSLOVNI ENGLESKI JEZIK (TGY)
Grupe: 11622, 21112, 21122, 20702
Nastavnik: Čaba Kukli
Sreda
OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE (AV)
Grupe: 11611, 11901
Nastavnik: Sanja Maravić Čisar
OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE (P)
Grupe: 11611, 11621, 11901, 20801, 21111
Nastavnik: Sanja Maravić Čisar
OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE (AV)
Grupe: 11621, 20801, 21111
Nastavnik: Sanja Maravić Čisar
Četvrtak
DIGITALNA OBRADA SIGNALA (LV)
Grupe: 20801, 21111
Nastavnik: Janoš Minich
DIGITALNA OBRADA SIGNALA (AV)
Grupe: 20801, 21111
Nastavnik: Janoš Minich
DIGITALNA OBRADA SIGNALA (LGY)
Grupe: 20802, 21112, 21122
Nastavnik: Janoš Minich
DIGITALNA OBRADA SIGNALA (TGY)
Grupe: 20802, 21112, 21122
Nastavnik: Janoš Minich
RAČUNARSKE MREŽE (P)
Grupe: 21111, 21121, 21211, 21221
Nastavnik: Piroška Stanić Molcer
Petak
NEMAČKI JEZIK (P)
Grupe: 20701, 20702, 20801, 20802, 21011, 21012, 21022, 21211, 21212, 21221, 21222, 31111, 31121
Nastavnik: Karmelka Barić
NEMAČKI JEZIK (TGY)
Grupe: 20702, 20802, 21012, 21022, 21212, 21222
Nastavnik: Karmelka Barić
NEMAČKI JEZIK (AV)
Grupe: 20701, 20801, 21011, 21211, 21221, 31111, 31121
Nastavnik: Karmelka Barić