Raspored

Raspored časova

Školska godina: 2019/2020
Prostorija: 301
Verzija za štampu
vts
1. čas
08:00h - 08:45h
2. čas
08:50h - 09:35h
3. čas
09:45h - 10:30h
4. čas
10:35h - 11:20h
5. čas
11:30h - 12:15h
6. čas
12:20h - 13:05h
7. čas
13:10h - 13:55h
8. čas
14:00h - 14:45h
9. čas
14:50h - 15:35h
10. čas
15:45h - 16:30h
11. čas
16:35h - 17:20h
12. čas
17:25h - 18:10h
13. čas
18:15h - 19:00h
14. čas
19:10h - 19:55h
15. čas
20:00h - 20:45h
Ponedeljak
UPRAVLJANJE PROJEKTIMA (P)
Grupe: 31211, 31221
Nastavnik: Anita Sabo
UPRAVLJANJE PROJEKTIMA (LV)
Grupe: 31211, 31221
Nastavnik: Anita Sabo
UPRAVLJANJE PROJEKTIMA (E)
Grupe: 30702, 31222
Nastavnik: Anita Sabo
UPRAVLJANJE PROJEKTIMA (LGY)
Grupe: 30702, 31222
Nastavnik: Anita Sabo
UPRAVLJANJE KVALITETOM (P)
Grupe: 21421, 21901
Nastavnik: Anita Sabo
Utorak
ANIMACIJE (LGY)
Grupe: 30702, 31212, 31222, 31122
Nastavnik: Tibor Sakal
ANIMACIJE (LV)
Grupe: 30701, 31111, 31221
Nastavnik: Tibor Sakal
ANIMACIJE (LV)
Grupe: 31211, 31121
Nastavnik: Tibor Sakal
MIKROKONTROLERI (P)
Grupe: 30801, 31111, 31121, 31211
Nastavnik: Mikloš Pot
MIKROKONTROLERI (E)
Grupe: 30802, 31122, 31212
Nastavnik: Mikloš Pot
Sreda
OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE (LV)
Grupe: 11621
Nastavnik: Sanja Maravić Čisar
STATISTIKA (E)
Grupe: 21622, 21902
Nastavnik: Zoltan Pap
STATISTIKA (P)
Grupe: 21621, 21901
Nastavnik: Zoltan Pap
MIKROKONTROLERI (LGY)
Grupe: 30802, 31122, 31212
Nastavnik: Mikloš Pot
Četvrtak
STATISTIKA (AV)
Grupe: 21621, 21901
Nastavnik: Zoltan Pap
OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE (LGY)
Grupe: 21802, 11612
Nastavnik: Robert Pinter
STATISTIKA (TGY)
Grupe: 21622, 21902
Nastavnik: Zoltan Pap
Petak
OPERATIVNI SISTEMI (LGY)
Grupe: 11612
Nastavnik: Helena Manojlović
OPERATIVNI SISTEMI (LV)
Grupe: 11621
Nastavnik: Helena Manojlović
OPERATIVNI SISTEMI (LV)
Grupe: 11611, 11801
Nastavnik: Helena Manojlović
OPERATIVNI SISTEMI (LGY)
Grupe: 11622, 11802
Nastavnik: Helena Manojlović