Raspored

Raspored časova

Školska godina: 2018/2019
Prostorija: A0
Verzija za štampu
vts
1. čas
08:00h - 08:45h
2. čas
08:50h - 09:35h
3. čas
09:45h - 10:30h
4. čas
10:35h - 11:20h
5. čas
11:30h - 12:15h
6. čas
12:20h - 13:05h
7. čas
13:10h - 13:55h
8. čas
14:00h - 14:45h
9. čas
14:50h - 15:35h
10. čas
15:45h - 16:30h
11. čas
16:35h - 17:20h
12. čas
17:25h - 18:10h
13. čas
18:15h - 19:00h
14. čas
19:10h - 19:55h
15. čas
20:00h - 20:45h
Ponedeljak
INTEGRALNI RAZVOJ PROIZVODA (E)
Grupe: 30802, 31012
Nastavnik: Igor Fürstner
INTEGRALNI RAZVOJ PROIZVODA (TGY)
Grupe: 30802, 31012
Nastavnik: Igor Fürstner
POSLOVNI ENGLESKI JEZIK (P)
Grupe: 11611, 11621, 21111, 21121
Nastavnik: Livia Sedmina
ENGLESKI JEZIK 2 (E)
Grupe: 11902, 20802, 21122
Nastavnik: Livia Sedmina
Utorak
MATEMATIČKA ANALIZA (P)
Grupe: 11411, 11421, 11501, 11611, 11621, 11801, 11901
Nastavnik: Gordana Stankov
MATEMATIČKA ANALIZA (E)
Grupe: 11412, 11422, 11502, 11612, 11622, 11802, 11902
Nastavnik: Gordana Stankov
Sreda
POSLOVNI ENGLESKI JEZIK (E)
Grupe: 11612, 11622, 20702, 21112, 21122
Nastavnik: Livia Sedmina
ENGLESKI JEZIK 2 (P)
Grupe: 11901, 20801, 21111, 21121
Nastavnik: Livia Sedmina
Četvrtak
OPERATIVNI SISTEMI (E)
Grupe: 11612, 11622, 11802
Nastavnik: Filip Bažo
OPERATIVNI SISTEMI (P)
Grupe: 11611, 11621, 11801
Nastavnik: Filip Bažo
Petak
FIZIKA 2 (E)
Grupe: 11502
Nastavnik: Filip Bažo
FIZIKA 2 (TGY)
Grupe: 11502
Nastavnik: Filip Bažo
FIZIKA 2 (P)
Grupe: 11501
Nastavnik: Filip Bažo
FIZIKA 2 (AV)
Grupe: 11501
Nastavnik: Filip Bažo