Raspored

Raspored časova

Školska godina: 2018/2019
Nastavnik: Dr Janoš Šimon
Verzija za štampu
vts
1. čas
08:00h - 08:45h
2. čas
08:50h - 09:35h
3. čas
09:45h - 10:30h
4. čas
10:35h - 11:20h
5. čas
11:30h - 12:15h
6. čas
12:20h - 13:05h
7. čas
13:10h - 13:55h
8. čas
14:00h - 14:45h
9. čas
14:50h - 15:35h
10. čas
15:45h - 16:30h
11. čas
16:35h - 17:20h
12. čas
17:25h - 18:10h
13. čas
18:15h - 19:00h
14. čas
19:10h - 19:55h
15. čas
20:00h - 20:45h
Ponedeljak
BAZE PODATAKA 2 (E)
Grupe: 21212, 21222
Prostorija: 101
BAZE PODATAKA 2 (TGY)
Grupe: 21212, 21222
Prostorija: 101
DIGITALNA TEHNIKA (P)
Grupe: 11411, 11501, 11611, 11621, 11801, 11901
Prostorija: A1
DIGITALNA TEHNIKA (E)
Grupe: 11412, 11502, 11612, 11622, 11802
Prostorija: A1
Utorak
DIGITALNA TEHNIKA (TGY)
Grupe: 11412, 11802, 11622
Prostorija: A1
DIGITALNA TEHNIKA (AV)
Grupe: 11411, 11801, 11901, 11611
Prostorija: A2
DIGITALNA TEHNIKA (AV)
Grupe: 11621, 11501
Prostorija: A2
DIGITALNA TEHNIKA (TGY)
Grupe: 11612, 11502
Prostorija: A2
Sreda
Četvrtak
Petak
SOFTVERSKO INŽENJERSTVO (P)
Grupe: 31211, 31221
Prostorija: 303
SOFTVERSKO INŽENJERSTVO (AV)
Grupe: 31211, 31221
Prostorija: 303
SOFTVERSKO INŽENJERSTVO (E)
Grupe: 31212, 31222
Prostorija: 303
SOFTVERSKO INŽENJERSTVO (TGY)
Grupe: 31212, 31222
Prostorija: 303
*Radi prikaza detalja o grupi, pređite mišem preko nje