Raspored

Raspored časova

Školska godina: 2019/2020
Nastavnik: Dr Robert Pinter
Verzija za štampu
vts
1. čas
08:00h - 08:45h
2. čas
08:50h - 09:35h
3. čas
09:45h - 10:30h
4. čas
10:35h - 11:20h
5. čas
11:30h - 12:15h
6. čas
12:20h - 13:05h
7. čas
13:10h - 13:55h
8. čas
14:00h - 14:45h
9. čas
14:50h - 15:35h
10. čas
15:45h - 16:30h
11. čas
16:35h - 17:20h
12. čas
17:25h - 18:10h
13. čas
18:15h - 19:00h
14. čas
19:10h - 19:55h
15. čas
20:00h - 20:45h
Ponedeljak
Utorak
MULTIMEDIJSKI SISTEMI (E)
Grupe: 21612, 21622, 21902
Prostorija: 204
VIZUELNO PROGRAMIRANJE (E)
Grupe: 21612, 21622
Prostorija: 101
Sreda
OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE (E)
Grupe: 11612, 11622, 11902, 21802
Prostorija: A1
OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE (TGY)
Grupe: 11612, 11622, 11902, 21802
Prostorija: A1
MULTIMEDIJSKI SISTEMI (LGY)
Grupe: 21612
Prostorija: 101
MULTIMEDIJSKI SISTEMI (LGY)
Grupe: 21622, 21902
Prostorija: 101
Četvrtak
OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE (LGY)
Grupe: 21802, 11612
Prostorija: 301
OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE (LGY)
Grupe: 11622, 11902
Prostorija: 101
VIZUELNO PROGRAMIRANJE (LGY)
Grupe: 21612, 21622
Prostorija: 101
Petak
*Radi prikaza detalja o grupi, pređite mišem preko nje