Raspored

Raspored časova

Školska godina: 2018/2019
Nastavnik: Dr Peter Odri
Verzija za štampu
vts
1. čas
08:00h - 08:45h
2. čas
08:50h - 09:35h
3. čas
09:45h - 10:30h
4. čas
10:35h - 11:20h
5. čas
11:30h - 12:15h
6. čas
12:20h - 13:05h
7. čas
13:10h - 13:55h
8. čas
14:00h - 14:45h
9. čas
14:50h - 15:35h
10. čas
15:45h - 16:30h
11. čas
16:35h - 17:20h
12. čas
17:25h - 18:10h
13. čas
18:15h - 19:00h
14. čas
19:10h - 19:55h
15. čas
20:00h - 20:45h
Ponedeljak
DIGITALNA OBRADA SIGNALA (E)
Grupe: 20802, 21112, 21122
Prostorija: 204
PROJEKTOVANJE UGNJEŽDENIH UREĐAJA (P)
Grupe: 31111, 31112
Prostorija: 407A
PROJEKTOVANJE UGNJEŽDENIH UREĐAJA (LV)
Grupe: 31111, 31112
Prostorija: 407A
DIGITALNA OBRADA SIGNALA (P)
Grupe: 20801, 21111
Prostorija: 405
Utorak
Sreda
Četvrtak
Petak
*Radi prikaza detalja o grupi, pređite mišem preko nje