Kontakt podaci

E-mail:email
Broj telefona:024/655-246

Termini konsultacija

Dan

Prostorija

Termin

Ponedeljak Kompjuterska laboratorija - 10 10:00 - 11:00
Raspored Ĩasova nastavnika

Napomena

Tokom letnjeg ispitnog roka konsultacije su u ponedeljak.
U sali 10, 1 ili u kancelariji 18.
x