Kontakt podaci

E-mail:email
Broj telefona:024/655-265

Termini konsultacija

Dan

Prostorija

Termin

Utorak Kabinet - 18 13:05 - 14:00
Sreda Kabinet - 18 13:05 - 14:00
Raspored Ĩasova nastavnika

Napomena

Postoji, naravno, i web-orijentisan kanal za konsultacije: preko e-maila.
x