Kontakt podaci

E-mail:email
Broj telefona:024/655-247

Termini konsultacija

Dan

Prostorija

Termin

Utorak Laboratorija, Odbrana završnog rada - 05 11:15 - 12:00
Četvrtak Laboratorija, Odbrana završnog rada - 05 11:15 - 12:00
Raspored časova nastavnika
x