Kontakt podaci

E-mail:email
Broj telefona:024/655-204

Termini konsultacija

Dan

Prostorija

Termin

Ponedeljak Kabinet - 12 10:00 - 11:00
Utorak Kabinet - 12 09:30 - 10:30
Četvrtak Kabinet - 12 08:00 - 09:00
Raspored časova nastavnika

Napomena

Studenti obavezno treba da se jave preko e-maila barem jedan dan ranije kako bi se odredio njihov tačan termin konsultacije.
x