Kontakt podaci

E-mail:email
Broj telefona:024/655-204

Termini konsultacija

Dan

Prostorija

Termin

Ponedeljak Kabinet, Odbrana završnog rada - 12 13:05 - 14:00
Utorak Kabinet, Odbrana završnog rada - 12 11:30 - 12:30
Raspored časova nastavnika

Napomena

Studenti obavezno treba da se jave preko e-maila barem jedan dan ranije kako bi se odredio njihov tačan termin konsultacije.
x