Kontakt podaci

E-mail:email
Broj telefona:024/655-234

Termini konsultacija

Dan

Prostorija

Termin

Sreda Kabinet - 111 13:00 - 14:00
Četvrtak Kabinet - 111 15:30 - 16:30
Raspored časova nastavnika

Napomena

Molim Vas da mi se najavite pre nego što mislite dođite e-mailom.
x