Postavio: Filip Bažo
Predmet: Inženjerska fizika 1
Datum i vreme: 09.09.2021. 16.46.20
Vrsta: Ispit

pismeni ispit

Na žalost niko nije položio. Pismeni ispit se može pogledati u petak u 9.00.
Postavio: Mikloš Pot
Predmet: ASEMBLERI
Datum i vreme: 08.09.2021. 17.25.10
Vrsta: Ispit

Rezultati kolokvijuma i ispita

Kolokvijum iz Asemblera položili su sledeći studenti:

Zabos Denisz 30p.
Januskó Csongor 26p.
Sivić Filip 26p.
Krajnović Milan 26p.

Ispit iz Asemblera položili su:

Mancfeld Egon 30p.
Surányi Máté 29p.
Sivić Filip 27p.
Gyurcsik Zsolt 26p.
Krajnović Milan 26p.
Postavio: Mikloš Pot
Predmet: VEŠTAČKA INTELIGENCIJA, VEŠTAČKA INTELIGENCIJA
Datum i vreme: 08.09.2021. 15.14.54
Vrsta: Ispit

Rezultati ispita

Ispit iz Veštačke Inteligencije položili su sledeći studenti:

Tóth Bagi Szabolcs 33p.
Orosz Andrea 32p.
Kezo Nemanja 31p.
Kiss Antonió 28p.
Postavio: Mikloš Pot
Predmet: MIKROKONTROLERI, MIKROKONTROLERI
Datum i vreme: 08.09.2021. 14.58.45
Vrsta: Ispit

Rezultati ispita

Ispit iz Mikrokontrolera položio je

Vereš Filip 36p.
Postavio: Mikloš Pot
Predmet: RAČUNARSKA LABORATORIJA 2
Datum i vreme: 08.09.2021. 14.56.18
Vrsta: Ispit

Rezultati ispita

Ispit iz Računarske Laboratorije 2 položila je

Šmanja Danijela 63p.
Postavio: Livia Sedmina
Predmet: ENGLESKI JEZIK 1, ENGLESKI JEZIK 2, Engleski jezik
Datum i vreme: 06.09.2021. 22.42.33
Vrsta: Ispit

results and orals schedule

results and orals schedule:
orals starting Wednesday 10:30
Postavio: Gordana Stankov
Predmet: MATEMATIČKA ANALIZA, Matematika 2
Datum i vreme: 06.09.2021. 19.15.33
Vrsta: Ispit

rezultati pismenog ispita

Svi koji imaju bar 15 bodova na pismenom, mogu polagati usmenu u utorak 7.9. u 8 sati u A1. Tada se ispravljeni zadaci mogu pogledati.
Postavio: Gordana Stankov
Predmet: DISKRETNA MATEMATIKA, Matematika 1
Datum i vreme: 06.09.2021. 19.08.57
Vrsta: Ispit

rezultati pismenog ispita

Milan Krajnovic ima 8 bodova, sto nije dovoljno da se polaze usmeni (treba najmanje 15 bodova). Ispravljeni zadatak se moze pogledati u utorak 7.9.u 8 sati u A1.
Postavio: Mikloš Pot
Predmet: ASEMBLERI
Datum i vreme: 03.09.2021. 16.49.07
Vrsta: Ispit

Rezultati ispita

Kolokvijum iz Asemblera položili su sledeći studenti:

Gyurcsik Zsolt 26p.
Mancfeld Egon 26p.

Ispit iz Asemblera niko nije položio.
Postavio: Mikloš Pot
Predmet: MIKROKONTROLERI, MIKROKONTROLERI
Datum i vreme: 03.09.2021. 16.26.06
Vrsta: Ispit

Rezultati ispita

Ispit iz Mikrokontrolera položili su sledeći studenti:

Gyurcsik Zsolt 27p.
Musić Đuro 27p.
Tóth Bagi Szabolcs 26p.
1 2 3 4 5 »   Strana 1 / 300

Napredna pretraga