Postavio: Gabriella Divéki
Predmet: RAZVOJ KORISNIČKOG INTERFEJSA I GRAFIČKIH APLIKACIJA
Datum i vreme: 19.10.2018. 21.30.27
Vrsta: Ispit

Rezultati 1. dela teorijskog ispita

Rezultati su uneti na Eref.
Postavio: Robert Pinter
Predmet: OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE 2, OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE 3, RAČUNARSKA LABORATORIJA
Datum i vreme: 30.09.2018. 17.57.32
Vrsta: Ispit

Értesítés

Értesítés a mellékletben.
Postavio: Mikloš Pot
Predmet: VEŠTAČKA INTELIGENCIJA
Datum i vreme: 14.09.2018. 19.34.45
Vrsta: Ispit

Rezultati

Ispit iz Vestacke Inteligencije polozili su svi studenti osim Mesaros Felix-a (21 p.). Osvojeni poeni su upisani u eref.
Postavio: Mikloš Pot
Predmet: MIKROKONTROLERI
Datum i vreme: 14.09.2018. 19.20.04
Vrsta: Ispit

Rezultati

Ispit iz Mikrokontrolera niko nije polozio.
Postavio: Filip Bažo
Predmet: FIZIKA 1
Datum i vreme: 13.09.2018. 16.18.09
Vrsta: Ispit

írásbeli vizsga eredménye

Borsos Ákos 83
Szalma Dániel 80
Nógrádi Dániel 70
Postavio: Filip Bažo
Predmet: OPERATIVNI SISTEMI
Datum i vreme: 13.09.2018. 15.57.19
Vrsta: Ispit

rezultat

Fehert Mario pismeni 15/25, usmeni uslovno
upis ocene 14.09. u 9.00
Postavio: Gordana Stankov
Predmet: MATEMATIČKA ANALIZA
Datum i vreme: 10.09.2018. 11.04.02
Vrsta: Ispit

rezultati pismenog ispita

Svako ko ima bar 15 poena na pismenom polaze usmeni u petak 14.9. u 8 sati u 112.
Pismeni se tada mogu pogledati
Postavio: Gordana Stankov
Predmet: DISKRETNA MATEMATIKA
Datum i vreme: 10.09.2018. 10.59.59
Vrsta: Ispit

rezultati pismenog ispita

Svako ko ima na pismenom bar 15 poena polaze usmeni u petak 14.9. u 8 sati u 112. Pismeni se tada mogu pogledati
Postavio: Mikloš Pot
Predmet: VEŠTAČKA INTELIGENCIJA
Datum i vreme: 07.09.2018. 20.46.00
Vrsta: Ispit

Rezultati

Ispit iz Veštačke Inteligencije položili su sledeći studenti:

Stanić Stefan 35p.
Zsámboki Arnold 26p.
Futó Viktor 33p.

Studenti koji NISU položili ispit ostvarili su sledeći broj poena (u zagradi su poeni po zadacima):

Csőke Ignác 20p. (2,8,5,2,3)
Biljana Bašić Palković 18p. (9,5,0,4,0)
Ristić Suzana 19p. (0,6,5,3,5)
Kanalaš Kristijan 17p. (9,2,3,3,0)
Popić Stefan 10p. (6,4,0,0,0)
Stanković Stefan 0p.
Péter Ervin 14p. (0,8,6,0,0)
Kopunović Filip 17p. (5,2,0,3,7)
Farkas Roland 0p.
Bicskei Dániel 7p. (0,7,0,0,0)
Knežević Bojan 0p.
Postavio: Mikloš Pot
Predmet: ASEMBLERI
Datum i vreme: 07.09.2018. 20.28.23
Vrsta: Ispit

Rezultati

Ispit iz Asemblera poloűili su sledeái studenti:

Vígi Menyhárt Gyula 41p (pismeni) + 26p (usmeni) = 67p
Kovács Rajmond 27p (usmeni)
1 2 3 4 5 »   Strana 1 / 223

Napredna pretraga